П42 Игри
Физични Игри
П42 Игри


п42 астрономия икона п42 биология икона п42 география икона п42 математика икона п42 химия икона п42 компютри икона п42 физика икона п42 чужди езици икона п42 arts п42 археология икона
и и
Мерни Единици Игра Видове Сили Пъзел Лесни Автомобилни Части Еденици за Електрическо Напрежение Игра Сравнение на Време Игра
Мерни Единици
Подредете мерни-те единици по величини.
Видове Сили
9 физични сили в забавна игра по физика.
Части на Кола
Влачете и пуснете автомобилните части правилно.
Напрежение
Единици за
електрическо
напрежение.
Сравнения Време
Подредете предметите по преметраене.
г г
m m
Видове Двигатели Игра Сравнение на Мощност Игра Танк Пъзел Игра Сравнение на Електрическо Съпротивление Игра Феномени на Гравитацията Викторина
Двигатели
Поставете двигателите на превозно средство.
Мощности
Подредете
обектите
по мощност.
Танк Пъзел
Интерактивни части на танк. Бострой си боен танк.
Съпротивление
Кой обект е с най-високо ел. съпротивление.
Гравитация
Торба със злато
се изпуска от самолет...
e e

Назад Игри Пъзели по физика Физични Свойства Физични Сили Игри Мозайки по Физика Игри със Структури и Части Онлайн Игри за Мерни Единици Физични Игри с Коли Физични Игри за Сравняване Онлайн Учебни Класни Игри Физични Игри със Стрелба Онлайн Игри за Оръжия Игри за Електричество Тестове по Физика Забавна Физика за Деца Забавна Физика за Студенти Следва


о о

Колекция Физични Онлайн Игри за Студенти.

Тази категория включва всички игри, тестове, пъзели и мозайки по физика, подходящи за юнуши и младежи за 9 клас и нагоре. Те са малки флаш приложения, до 1 МБ, достъпни онлайн и за изтегляне. Полезно в клас, в училище, у дома. Забавно учене по физика. Интерактивни онлайн уроци. Интерактивна Физична Работилница - Игри за 9 клас. Забавни приложения за изучаване на физика. Колекция Забавни Физични Игри за Студенти.

Всички физични игри за студенти (46):

н н


m m
Единици за Мощност Игра Магнитни или Немагнитни Викторина Гори или Гасне Викторина Сила на Вятъра Игра по Физика Напълни Мляко Пъзел
Мощност
Сортирайте мощностите по еквиваленти.
Магнетизъм
Кои предмети са привлечени от магнит и кои не.
Гори или Гасне
Кои течности се възпламеняват и кои гасят огъня.
Сила на Вятъра
Подредете ветровете на правилна скорост.
Напълни Мляко
Коя от 8те кани
ще се напълни първа с мляко.
e e

m m
Видове Лампи Игра Отразява или Абсорбира Светлина Викторина Кинетичена или Потенциална Енергия Викторина Интерактивна Структура на Патрон Оръжия с Малък Калибър Пъзел
Видове Лампи
Поставете лампите върху буквите за обозначение.
Отразяване
Отразяват или поглъщат светлината.
Видове Енергия
Кое има кинетична или потенциална енергия.
Части на Патрон
Интерактивна структура на патрона.
Малък Калибър
Сложете патроните в правилното оръжие.
e e

m m
Оръжия с Голям Калибър Пъзел Сравнение на Калибъра на Патроните Физични Сили на Оръжията Пъзел Елементарни Частици Пъзел Дърво на Физиката
Голям Калибър
Заредете
патроните на вярното оръжие.
Видове Патрони
Подредете патроните на вярните калибри.
Сила на Оръжие
Принципът на действие на оръжията
Частици Пъзел
Подредете
субатомните частици правилно.
Физично Дърво
Какво изучава физиката. Онлайн игра.
e e

m m
Еденици за Температура Игра Еденици за Сила Механична Игра Еденици за Капацитет Игра Еденици за Налягане Игра Еденици за Тактова Честота Игра
Температура
Подредете единиците за температура.
Единици за Сила
Сортирайте единиците за сила нютон.
Капацитет
Сортирайте единиците за ел. капацитет.
Налягане
Подредете единиците за налягане.
Честота
Подредете единиците за честота.
e e

m m
Еденици за Електрически Потенциал Игра Виртуална Люлка на Нютон Сравнение на Тактова Честота Игра Сравнение на Електрически Потенциал Игра Еденици за Електрическо Съпротивление Игра
Потенциал
Единици за
електрически
потенциал.
Люлка на Нютон
Влачете и пуснете стоманените сфери на люлката.
Срав. Честота
Подредете
обектите по тактова честота.
Потенциал V
Кой обект е с най-високо ел. потенциал.
Съпротивление
Весели единици за
електрическо
съпротивление.
e e

m m
Коли по Държави Пъзел Игра Сравнение на Електрически Капацитет Игра Сравнение на Налягане Игра Лесни Части за Ракета 5 Пространствени Измерения Пъзел
Коли по Държави
Подредете колите по държавата на произход.
Капацитет Ф
Кой обект е с най-висок електрически капацитет.
Налягане Ср.
Подредете обекти-те по ред на налягането.
Части на Ракета
Как научих частите
и структура на ракетата.
5-те Измерения
Поставете обектите в правилното измерение.
e e

m m
Части на Реактивен Двигател Физична Игра        
Реактивен Дв.
Сглобете частите
на реактивен двигател.
       
e e

g g

Видове Сили
Следваща Категория
a a


л л
а а

Топ
Физични Игри за Студенти


п42 психология икона п42 история икона п42 икономика икона п42 готвене икона п42 логика икона п42 дворни игри икона п42 поздравителни картички икона п42 природни пъзели икона p42 пъзел филми икона p42 пъзел игри икона
Астрономически Игри
Планета 42 Свят с Игри | За Нас | Карта на сайта | Нива | Изтегляне | Новини | Безплатни Игри | Рисунки | Видео Игри
Исторически Игри