П42 Игри
Физични Игри
П42 Игри


п42 астрономия икона п42 биология икона п42 география икона п42 математика икона п42 химия икона п42 компютри икона п42 физика икона п42 чужди езици икона п42 arts п42 археология икона
и и
Дърво на Физиката Единици за Измерване на Време Видове Сили Пъзел Структура на Електрическа Крушка Пъзел Лесни Части за Локомотив
Физично Дърво
Какво изучава физиката. Онлайн игра.
Измерване Време
Единици за измерване на време в игра.
Видове Сили
9 физични сили в забавна игра по физика.
Ел. Крушка
Структурата на електрическата крушка.
Влакче Пъзел
Сглобете частите
на парния локомотив.
г г
m m
Единици за Мощност Игра Еденици за Маса Игра Еденици за Дължина Игра Най-Бързите Коли Игра Видове Електроцентрали Игра
Мощност
Сортирайте мощностите по еквиваленти.
Единици Маса
Подредете единиците за тегло по еквивалент.
Дължина
Сортирайте единиците за дължина.
Fastest Cars
Sort the automobiles by their highest speed.
Ел. Централи
Поставете енергийния източник правилно.
e e

Назад Игри Пъзели по физика Игри Мозайки по Физика Игри със Структури и Части Онлайн Игри за Мерни Единици Физични Игри с Коли Физични Игри за Сравняване Онлайн Учебни Класни Игри Физични Игри със Стрелба Игри за Електричество Тестове по Физика Игри по физика за 6ти клас Игри по физика за 9 клас Следва

о о

Колекция Онлайн Физични Игри Мозайки.

Физичните мозайки са малки флаш приложения до 1 МВ, които включват основни теми от наука физика с цветни елементи. Те са като табла за стена в класната стая, но елементите се премахват от таблото и играчът трябва да ги постави на правилните места. Игрите мозайки може да се използват или за изучаване или за тестване на научено знание. Цветни мозайки за забавно пучене. Интерактивни табла за знания по физика, подходящи за онлайн курсове, уроци, в училище и домашно образование. Включена е и система за оценка. Забавни образователни игри. Учебни игри по физика. Учебни онлайн игри. Интерактивна Физична Работилница - Мозайки. Допълнителни материали за образование по физика. Колекция Забавни Физични Мозайки.

Всички физични мозайки (10):

н н


g g

Физично Дърво
Следваща Категория
a a


л л
а а

Топ
Физични Мозайки


п42 психология икона п42 история икона п42 икономика икона п42 готвене икона п42 логика икона п42 дворни игри икона п42 поздравителни картички икона п42 природни пъзели икона p42 пъзел филми икона p42 пъзел игри икона
Астрономически Игри
Планета 42 Свят с Игри | За Нас | Карта на сайта | Нива | Изтегляне | Новини | Безплатни Игри | Рисунки | Видео Игри
Исторически Игри