П42 Игри
Физични Игри
П42 Игри


п42 астрономия икона п42 биология икона п42 география икона п42 математика икона п42 химия икона п42 компютри икона п42 физика икона п42 чужди езици икона п42 arts п42 археология икона
и и
Дърво на Физиката Елементарни Частици Пъзел Детски Часовник Пъзел Еденици за Електрически Потенциал Игра Еденици за Обем Игра
Физично Дърво
Какво изучава физиката. Онлайн игра.
Частици Пъзел
Подредете
субатомните частици правилно.
Часовник
Поставете часовниците на точното време.
Потенциал
Единици за
електрически
потенциал.
Единици за Обем
Подредете единиците за обем на течност.
г г
m m
Единици за Мощност Игра Еденици за Маса Игра Еденици за Електрическо Съпротивление Игра Най-Бързите Коли Игра Видове Електроцентрали Игра
Мощност
Сортирайте мощностите по еквиваленти.
Единици Маса
Подредете единиците за тегло по еквивалент.
Съпротивление
Весели единици за
електрическо
съпротивление.
Fastest Cars
Sort the automobiles by their highest speed.
Ел. Централи
Поставете енергийния източник правилно.
e e

Назад Игри Пъзели по физика Физични Свойства Физични Сили Игри Мозайки по Физика Игри със Структури и Части Онлайн Игри за Мерни Единици Физични Игри с Коли Физични Игри за Сравняване Онлайн Учебни Класни Игри Физични Игри със Стрелба Онлайн Игри за Оръжия Игри за Електричество Тестове по Физика Забавна Физика за Деца Забавна Физика за Студенти Следва


о о

Колекция Онлайн Физични Игри Мозайки.

Физичните мозайки са малки флаш приложения до 1 МВ, които включват основни теми от наука физика с цветни елементи. Те са като табла за стена в класната стая, но елементите се премахват от таблото и играчът трябва да ги постави на правилните места. Игрите мозайки може да се използват или за изучаване или за тестване на научено знание. Цветни мозайки за забавно пучене. Интерактивни табла за знания по физика, подходящи за онлайн курсове, уроци, в училище и домашно образование. Включена е и система за оценка. Забавни образователни игри. Учебни игри по физика. Учебни онлайн игри. Интерактивна Физична Работилница - Мозайки. Допълнителни материали за образование по физика. Колекция Забавни Физични Мозайки.

Всички физични мозайки (22):

н н


m m
Детски Часовник Пъзел Еденици за Температура Игра Еденици за Сила Механична Игра Еденици за Електрическо Напрежение Игра Еденици за Капацитет Игра
Часовник 2
Поставете часовниците на точното време.
Температура
Подредете единиците за температура.
Единици за Сила
Сортирайте единиците за сила нютон.
Напрежение
Единици за
електрическо
напрежение.
Капацитет
Сортирайте единиците за ел. капацитет.
e e

m m
Еденици за Налягане Игра Еденици за Тактова Честота Игра Еденици за Звук Игра Единици за Измерване на Време Видове Сили Пъзел
Налягане
Подредете единиците за налягане.
Честота
Подредете единиците за честота.
Единици за Звук
Подредете единиците за акустичен звук.
Измерване Време
Единици за измерване на време в игра.
Видове Сили
9 физични сили в забавна игра по физика.
e e

m m
Еденици за Дължина Игра 5 Пространствени Измерения Пъзел      
Дължина
Сортирайте единиците за дължина.
5-те Измерения
Поставете обектите в правилното измерение.
     
e e

g g

Физично Дърво
Следваща Категория
a a


л л
а а

Топ
Физични Мозайки


п42 психология икона п42 история икона п42 икономика икона п42 готвене икона п42 логика икона п42 дворни игри икона п42 поздравителни картички икона п42 природни пъзели икона p42 пъзел филми икона p42 пъзел игри икона
Астрономически Игри
Планета 42 Свят с Игри | За Нас | Карта на сайта | Нива | Изтегляне | Новини | Безплатни Игри | Рисунки | Видео Игри
Исторически Игри