П42 Игри
Физични Игри
П42 Игри


п42 астрономия икона п42 биология икона п42 география икона п42 математика икона п42 химия икона п42 компютри икона п42 физика икона п42 чужди езици икона п42 arts п42 археология икона
и и
Единици за Мощност Игра Еденици за Маса Игра Еденици за Дължина Игра Еденици за Температура Игра Основни Мерни Единици Игра
Мощност
Сортирайте мощностите по еквиваленти.
Единици Маса
Подредете единиците за тегло по еквивалент.
Дължина
Сортирайте единиците за дължина.
Температура
Подредете единиците за температура.
Мерни Единици 2
Подредете мерни-те единици по величини.
г г
m m
Еденици за Тактова Честота Игра Еденици за Електрическо Напрежение Игра Еденици за Капацитет Игра Еденици за Налягане Игра Единици за Измерване на Време
Честота
Подредете единиците за честота.
Напрежение
Единици за
електрическо
напрежение.
Капацитет
Сортирайте единиците за ел. капацитет.
Налягане
Подредете единиците за налягане.
Измерване Време
Единици за измерване на време в игра.
e e

Назад Игри Пъзели по физика Физични Свойства Физични Сили Игри Мозайки по Физика Игри със Структури и Части Онлайн Игри за Мерни Единици Физични Игри с Коли Физични Игри за Сравняване Онлайн Учебни Класни Игри Физични Игри със Стрелба Онлайн Игри за Оръжия Игри за Електричество Тестове по Физика Забавна Физика за Деца Забавна Физика за Студенти Следва


о о

Колекция Онлайн Игри за Мерни Единици.

Физичните игри за мерни единици са малки флаш приложения до 1 МВ, които включват пъзели, ребуси и мозайки за интерактивно изучаване и запознаване с различни метрични системи, еквиваленти, имена и символи на физични явления. Тук ще откриете интересни начини за изследване на единиците за дължина, за мощтност, за скорост, за маса и други. Игрите за мерни единици също включват система за оценяване, което ги прави подходящи за упражнения в час и в клас. Забавни упражнения по физика, подходящи за онлайн курсове, уроци, училище и домашно образование. Забавни образователни физични игри. Учебни игри по физика. Учебни онлайн игри. Безплатни онлайн игри за запознаване с мерните единици и еквиваленти на различни физични явления. Мерни Единици - Интерактивна Физична Работилница. Колекция Забавни Игри за Мерни Единици.

Всички игри за мерни единици (22):

н н


m m
Еденици за Електрически Потенциал Игра Еденици за Електрическо Съпротивление Игра Еденици за Обем Игра Еденици за Звук Игра Сила на Вятъра Игра по Физика
Потенциал
Единици за
електрически
потенциал.
Съпротивление
Весели единици за
електрическо
съпротивление.
Единици за Обем
Подредете единиците за обем на течност.
Единици за Звук
Подредете единиците за акустичен звук.
Сила на Вятъра
Подредете ветровете на правилна скорост.
e e

m m
Мерни Единици за Информация Пъзел Геохронологични Единици Пъзел Агрегатни Състояния Пъзел Виртуална Люлка на Нютон Детски Часовник Пъзел
Информация
Цветен пъзел с основните единици за информация.
Геологични Единици
Колко години е един еон - ера.
Агр. Състояния
Подредете агрегатните състояния на H2O.
Люлка на Нютон
Влачете и пуснете стоманените сфери на люлката.
Часовник
Поставете часовниците на точното време.
e e

m m
Детски Часовник Пъзел Мерни Единици Игра Еденици за Сила Механична Игра    
Часовник 2
Поставете часовниците на точното време.
Мерни Единици
Подредете мерни-те единици по величини.
Единици за Сила
Сортирайте единиците за сила нютон.
   
e e

g g

Еденици за Дължина Игра
Следваща Категория
a a


л л
а а

Топ
Физични Мерни Единици


п42 психология икона п42 история икона п42 икономика икона п42 готвене икона п42 логика икона п42 дворни игри икона п42 поздравителни картички икона п42 природни пъзели икона p42 пъзел филми икона p42 пъзел игри икона
Астрономически Игри
Планета 42 Свят с Игри | За Нас | Карта на сайта | Нива | Изтегляне | Новини | Безплатни Игри | Рисунки | Видео Игри
Исторически Игри