П42 Игри
Физични Игри
П42 Игри


п42 астрономия икона п42 биология икона п42 география икона п42 математика икона п42 химия икона п42 компютри икона п42 физика икона п42 чужди езици икона п42 arts п42 археология икона
и и
Сравнение на Тегло Игра Сравнение на Дължина Игра Сравнение на Мощност Игра Кое е по-бързо Сравнение на Автомобили Игра
Сравнения Тегло
Сортирайте предметите по реда на тежестта.
Дължина
Подредете обекти-те по реда на дължината им.
Мощности
Подредете обекти-те по мощност във ватове.
Сравни Скорост
Сравнителна скорост на 11 животни и машини.
Сравняване Коли
Подредете колите по най-добра характеристика.
г г
m m
Сравнение на Време Игра Сравнение на Температура Игра Сравнение на Сила Игра Сравнение на Тактова Честота Игра Сравнение на Електрическо Напрежение Игра
Сравнения Време
Подредете предметите по преметраене.
Температура K
Подредете предметите по температура.
Сравняване Сила
Подредете
обектите по тяхната сила.
Срав. Честота
Подредете
обектите по тактова честота.
Напрежение А
Кой обект е най-високо ел. напрежение.
e e

Назад Игри Пъзели по физика Физични Свойства Физични Сили Игри Мозайки по Физика Игри със Структури и Части Онлайн Игри за Мерни Единици Физични Игри с Коли Физични Игри за Сравняване Онлайн Учебни Класни Игри Физични Игри със Стрелба Онлайн Игри за Оръжия Игри за Електричество Тестове по Физика Забавна Физика за Деца Забавна Физика за Студенти Следва


о о

Колекция Онлайн Сравнителни Игри.

Сравнителните игри са малки флаш игри до 1 MB, за изследваne на различни теми и явления по физика и как те идват с различни размери и обем. Забавни сравнителни игри, подходяща за онлайн уроци и интерактивни класове. Кратки учебни игри за сравните свойствата на различните устройства, структури, метрични системи и физични явления. Безплатни онлайн игри за сравнение. Сравнителни дейности за учениците. Сравнителни Игри - Интерактивна Физична Работилница. Колекция Забавни Сравнителни Игри по Физика.

Всички сравнителни игри (28):

н н


и и
Сравнение на Електрически Потенциал Игра Сравнение на Електрическо Съпротивление Игра Сравнение на Електрически Капацитет Игра Сравнение на Налягане Игра Сравнение на Обем Игра
Потенциал V
Кой обект е с най-висок ел.
потенциал.
Съпротивление
Кой обект е с най-високо ел. съпротивление.
Капацитет Ср.
Кой обект е с най-висок електрически капацитет.
Налягане Ср.
Подредете обекти-те по ред на налягането.
Сравни Обема
Подредете обекти-те по ред на обем на течност.
г г

m m
Сравнение на Звук Игра Сравнение на Калибъра на Патроните Плува или Потъва Игра Проводник или Изолатор Викторина Магнитни или Немагнитни Викторина
Сравни Звука
Подредете обекти-те по сила на
звукав децибели.
Видове Патрони
Подредете патроните на вярните калибри.
Плътност
Изберете кой предмет плува или потъва във вода.
Проводимост
Кои предмети са проводник и кои са изолатор.
Магнетизъм
Кои предмети са привлечени от магнит и кои не.
e e

m m
Гори или Гасне Викторина Сила на Вятъра Игра по Физика Кинетичена или Потенциална Енергия Викторина Разтворимо или Неразтворимо във Вода Викторина Отразява или Абсорбира Светлина Викторина
Гори или Гасне
Кои течности се възпламеняват и кои гасят огъня.
Сила на Вятъра
Подредете ветровете на правилна скорост.
Видове Енергия
Кое има кинетична или потенциална енергия.
Разтворимост
Изберете кои течности се разтварят.
Отразяване
Отразяват или поглъщат светлината.
e e

m m
Бута или Дърпа Викторина Огъва или Счупва Викторина Смърди или Ухае Викторина    
Бута или Дърпа
Кои обекти са сила на натискане или изтегляне.
Огъва или Чупи
Кои предмети се огъват и кои се счупват.
Вони или Ухае
Коя е приятна и неприятна
миризма.
   
e e

g g

Сравнение на Тегло Игра
Следваща Категория
a a


л л
а а

Топ
Игри за Сравняване


п42 психология икона п42 история икона п42 икономика икона п42 готвене икона п42 логика икона п42 дворни игри икона п42 поздравителни картички икона п42 природни пъзели икона p42 пъзел филми икона p42 пъзел игри икона
Астрономически Игри
Планета 42 Свят с Игри | За Нас | Карта на сайта | Нива | Изтегляне | Новини | Безплатни Игри | Рисунки | Видео Игри
Исторически Игри