П42 Игри
Физични Игри
П42 Игри


п42 астрономия икона п42 биология икона п42 география икона п42 математика икона п42 химия икона п42 компютри икона п42 физика икона п42 чужди езици икона п42 arts п42 археология икона
и и
Структура на Електрическа Крушка Пъзел Единици за Мощност Игра Сравнение на Мощност Игра Видове Електроцентрали Игра Структура на Фотоволтаична Система Игра
Ел. Крушка
Структурата на електрическата крушка.
Мощност
Сортирайте мощностите по еквиваленти.
Мощности
Подредете
обектите
по мощност.
Ел. Централи
Поставете енергийния източник правилно.
Фотоволтаици
Подредете частите на соларната система.
г г
m m
Сравнение на Електрическо Напрежение Игра Сравнение на Електрически Потенциал Игра Сравнение на Електрическо Съпротивление Игра Проводник или Изолатор Викторина Видове Батерии Игра
Напрежение А
Кой обект е най-високо ел. напрежение.
Потенциал V
Кой обект е с най-високо ел. потенциал.
Съпротивление
Кой обект е с най-високо ел. съпротивление.
Проводимост
Кои предмети са проводник и кои са изолатор.
Видове Батерии
Поставете батериите по устройствата.
e e

Назад Игри Пъзели по физика Физични Свойства Физични Сили Игри Мозайки по Физика Игри със Структури и Части Онлайн Игри за Мерни Единици Физични Игри с Коли Физични Игри за Сравняване Онлайн Учебни Класни Игри Физични Игри със Стрелба Онлайн Игри за Оръжия Игри за Електричество Тестове по Физика Забавна Физика за Деца Забавна Физика за Студенти Следва


о о

Колекция Електрически Онлайн Игри.

Физичните игри за електричество са малки флаш игри до 1 МВ, които включват полезна информация за основната компетентност в областта на електроенергията. Малки забавни пъзели за учене по физика, подходящи за онлайн класове, уроци, училище и домашно образование или забавление. Включена е и система за оценка. Учебни онлайн игри. Физични учебни игри. Интерактивна Физична Работилница - Игри за Електричество. Забавни приложения по физика. Колекция Забавни Електрически Игри.

Всички електрически игри (21):

н н


m m
Интерактивен Заряд на Атома Еденици за Тактова Честота Игра Еденици за Електрическо Напрежение Игра Еденици за Капацитет Игра Еденици за Електрически Потенциал Игра
Заряд на Атома
Поставете частиците в правилния заряд.
Честота
Подредете единиците за честота.
Напрежение
Единици за
електрическо
напрежение.
Капацитет
Сортирайте единиците за ел. капацитет.
Потенциал
Единици за
електрически
потенциал.
e e

m m
Магнитни или Немагнитни Викторина Видове Лампи Игра Еденици за Електрическо Съпротивление Игра Сравнение на Електрически Капацитет Игра Мерни Единици Игра
Магнетизъм
Кои предмети са привлечени от магнит и кои не.
Видове Лампи
Поставете лампите върху буквите за обозначение.
Съпротивление
Весели единици за
електрическо
съпротивление.
Капацитет Ф
Кой обект е с най-висок електрически капацитет.
Мерни Единици
Подредете мерни-те единици по величини.
e e

g g

Структура на Електрическа Крушка Пъзел
Следваща Категория
a a


л л
а а

Топ
Електрически Игри


п42 психология икона п42 история икона п42 икономика икона п42 готвене икона п42 логика икона п42 дворни игри икона п42 поздравителни картички икона п42 природни пъзели икона p42 пъзел филми икона p42 пъзел игри икона
Астрономически Игри
Планета 42 Свят с Игри | За Нас | Карта на сайта | Нива | Изтегляне | Новини | Безплатни Игри | Рисунки | Видео Игри
Исторически Игри