Астрономически Игри
Физични Игри
Исторически Игри


п42 астрономия икона п42 биология икона п42 география икона п42 математика икона п42 химия икона п42 компютри икона п42 физика икона п42 чужди езици икона п42 arts п42 археология икона

Назад Игри Пъзели по физика Игри Мозайки по Физика Игри със Структури и Части Онлайн Игри за Мерни Единици Физични Игри с Коли Физични Игри за Сравняване Онлайн Учебни Класни Игри Физични Игри със Стрелба Игри за Електричество Тестове по Физика Игри по физика за 6ти клас Игри по физика за 9 клас Следва

twitter  

и и

9 единици за тегло (маса) в забавна образователна онлайн игра по физика.

"Единици за Маса" е безплатна онлайн игра с нива на знание за подреждане на единиците за тегло (грамове) по техния еквивалент. Физична учебна игра, подходяща за онлайн класове и интерактивни уроци. Забавна образователна игра, за запознаване с порядъка на измерване на масата на телата. Част от Интерактивната Физична Работилница - образователни инструменти. Онлайн образователна игра по физика.

Тази забавна учебна игра включва следния порядък на масите:
 • нанограм (нг)
 • микрограм (?г)
 • милиграм (мг)
 • центиграм (цг)
 • дециграм (дг)
 • грам (г)
 • декаграм (даг)
 • хектограм (хг)
 • килограм (кг)
 • мегаграм (Мг) тон (т)
 • гигаграм (Гг) килот (кт)
Единици за Маса

г г


р р

Как се играе Единици за Маса.

Има 9 базови единици за маса, обозначени със съответния символ за единица тегло, разположени отляво на екрана. Влачете и ги пуснете в еквивалентната им стойност в празните гнезда на пирамидата отдясно на екрана. Например, отидете с мишката върху оранжвеото кръгче с 1mg. Кликнете и задръжте левия бутон на мишката и носете кръгчето, където е 1000 mikrograma. Сортирайте всичките 9 единици за маса, за да спечелите играта.


Постижения:
Да знаете 3 еквивалента на идиниците за маса и да получите +1 Ниво на Знание.
Трудност: Висока.

Единици за Маса Игра

а а

й й

Тема на урока: Единици за Маса.

Теглото на предмет е масата, умножена по гравитацията. Основната единица за тегло е грам (г), използвайки метричната система за измерване на масата. В съвременната научна употреба теглото и масата са фундаментално различни количества: масата е присъщо свойство на материята, докато теглото е сила, която произтича от действието на гравитацията върху материята: измерва колко силно натиска силата на гравитацията върху тази материя и тази сила се измерва в Нютони. Въпреки това, в повечето практически ежедневни ситуации думата "тегло" се използва, когато се има предвид "маса". Например, повечето хора биха казали, че обект "тежи един килограм", въпреки че килограмът е единица маса. Някои кратни на масата:

1 микрограм (?g) = 1000 нанограма
1 милиграм (mg) = 1000 микрограма
1 сантиграм (cg) = 10 милиграма
1 дециграм (dg) = 10 сантиграма
1 грам (g) = 10 декара
1 декаграм (dag) = 10 грама
1 хектограм (hg) = 10 декаграма
1 килограм (кг) = 10 хектограма
1 мегаграм (Mg) / тон (t) = 1000 килограма

Тази забавна физика може да отговори на следните въпроси:
 • Колко микрограма е един милиграм?
 • Колко сантиграма е една дециграм?
 • Колко дециграма е един грам?
 • Колко грама е една декаграм?
 • Колко килограма е един тон?
микрограм png
милиграм png
дециграм png
грам png
декаграм png
хектограма png
килограм png
мегаграм png

п42 п42


Коментари (Блогър)

Сваляне

Назад Горе Следва картинка


п42 психология икона п42 история икона п42 икономика икона п42 готвене икона п42 логика икона п42 дворни игри икона п42 поздравителни картички икона п42 природни пъзели икона p42 пъзел филми икона p42 пъзел игри икона
 
Етикети: , , , , , ,
Планета 42 Свят с Игри | За Нас | Карта на сайта | Нива | Изтегляне | Новини | Безплатни Игри | Рисунки | Видео Игри