Астрономически Игри
Физични Игри
Исторически Игри


п42 астрономия икона п42 биология икона п42 география икона п42 математика икона п42 химия икона п42 компютри икона п42 физика икона п42 чужди езици икона п42 arts п42 археология икона

Назад Игри Пъзели по физика Игри Мозайки по Физика Игри със Структури и Части Онлайн Игри за Мерни Единици Физични Игри с Коли Физични Игри за Сравняване Онлайн Учебни Класни Игри Физични Игри със Стрелба Игри за Електричество Тестове по Физика Игри по физика за 6ти клас Игри по физика за 9 клас Следва

twitter  

и и

18 основни теми изучавани от физиката,
онлайн тест за 6 - 9 клас.

"Тематика на Физиката Тест" е е безплатно онлайн приложение с нива на знание, което може
да се използва за оценяване. Този тест включва въпроси за някои основни понятия и предмети, изучавани от науката Физика. Кратък 18 въпросен забавно-образователен тест за настолни
компютри и лаптопи, който може да се реши онлайн в уеб браузър и включва вградена система за оценка.
Кумулативен с онлайн Дърво на Физиката Игра .

Този забавen тест може да се използва за:
  • Оценяване или теоретични уроци в 6 - 9 клас по Физика.
Общ Тест по Физика картинка

г г


р р

Как се играе Общ Тест по Физика.

Прочетете внимателно въпроса и изберете един от три отговора. Има само по един верен отговор.

Постижения:
Добиване на основна компетентност по физика.
Трудност: Вискока.
При оценка над Добър, играчът получава +1 Ниво на Знание.
Версията за изтегляне(най-долу на страницата) включва изпълним файл за Уиндоус с локални Нива.

Общ Тест по Физика екран

а а

й й

Тема на урока: Общи познания по физика.

Следват всички въпроси от теста, заедно с възможните отговори. За да видите верните отговори преминете теста и постигнете ново ниво на знание.

1. Изберете вярното твърдение.

- Магнетизмът е изследването на привличането.

- Магнетизмът е изследването на електрическите движения.

- Магнетизмът е изследването на светлинна рефракция.

2. Изберете вярното твърдение.

- Електричеството е движение на молекули.

- Електричеството е движение на електрони.

- Електричеството е движение на протони.

3. Изберете вярното твърдение.

- Електростатиката се занимава с бавно движещи се електрически заряди.

- Електростатиката се занимава с бързо движещи се електрически заряди.

- Електростатиката се занимава с електрически заряди с висока гравитация.

4. Изберете вярното твърдение.

- Електрониката е науката за магнитните полета.

- Електрониката е науката за ядрото.

- Електрониката е науката за контролиране на електрическата енергия.

5. Кое от следните сила?

- Безкрайност

- Точност

- Земно притегляне

6. Гравитацията е естествено явление, при което:

- Всички тела с маса се привличат.

- Всички тела с маса се отблъскват.

- Всички неща имат едни и същи маси.


7. Изберете вярното твърдение.

- Механика е изследването на скачени съдове.

- Механика е изследването на движението на светлината.

- Механика е изследване на движението на телата в референтна рамка.

8. Изберете вярното твърдение.

- Термодинамиката се отнася до звук и звукови вълни.

- Термодинамиката се отнася до светлината и скоростта.

- Термодинамиката се отнася до топлината и температурата.


9. Кое от следните се отнася до Динамика на флуидите?

- Броунианско движение.

- Скачени съдове.

- Ниска енергия.

10. Кое от следните само вълна?

- Земно притегляне

- Светлина

- Звук.

11. Изберете вярното твърдение.

- Оптиката е изследването на физичните свойства на светлината.

- Оптиката е изследване на звук и звукови вълни.

- Оптиката е изследването на слънчевите очила.

12. Изберете вярното твърдение.

- Акустиката е наука за музика.

- Акустиката е наука за звук и звукови вълни.

- Акустиката е наука за големи пространства.

13. При вибрация:

- Силите са центробежни.

- Колебанията възникват около равновесна точка.

- Обектите променят масите.

14. Кое от следните неща се отнася до ядрената физика

- Делене и синтез.

- Движение и колебания.

- Отражение и пречупване.

15. Кое от следните е нанотехнология?

- Гигантски робот.

- Изкуствен интелект.

- Миниатюрен робот.


16. Квантовата механика се прилага към:

- Малки скали и ниски нива на енергия от субатомни частици.

- Големи мащаби и високи енергийни нива на атомни частици.

- И двата по-горе.


17. Ако включите фенер в движещ се самолет, скоростта на светлината ще бъде равна на:

- Скоростта на светлината плюс скоростта на самолета.

- Само на скоростта на светлината.

- Скоростта на светлината минус скоростта на самолета.

18. Изберете вярното твърдение.

- Астрономията е наука за ума.

- Астрономията е наука за пространството.

- Астрономията е наука за живота.

п42 п42


Коментари (Блогър)

Сваляне

Назад Горе Следва картинка


п42 психология икона п42 история икона п42 икономика икона п42 готвене икона п42 логика икона п42 дворни игри икона п42 поздравителни картички икона п42 природни пъзели икона p42 пъзел филми икона p42 пъзел игри икона
 
Етикети: , , , , , ,
Планета 42 Свят с Игри | За Нас | Карта на сайта | Нива | Изтегляне | Новини | Безплатни Игри | Рисунки | Видео Игри