П42 Игри
Физични Игри
П42 Игри

Играй Физичната Игра Онлайн

Назад Игри Пъзели по физика Игри Мозайки по Физика Игри със Структури и Части Онлайн Игри за Мерни Единици Физични Игри с Коли Физични Игри за Сравняване Онлайн Учебни Класни Игри Физични Игри със Стрелба Игри за Електричество Тестове по Физика Игри по физика за 6ти клас Игри по физика за 9 клас Следва

За да играете онлайн натиснете екрана от горе и след това бутон старт.
Или можете да изтеглите теста и да играете офлайн.


и и

18 основни теми изучавани от физиката, онлайн тест за 6 - 9 клас.

"Тематика на Физиката Тест" е е безплатно онлайн приложение с нива на знание, което може да се използва за оценяване. Този тест включва въпроси за някои основни понятия и предмети, изучавани от науката Физика. Кратък 18 въпросен забавно-образователен тест за настолни компютри и лаптопи, който може да се реши онлайн в уеб браузър и включва вградена система за оценка. Кумулативен с онлайн Дърво на Физиката Игра .

Този забавen тест може да се използва за:
  • Оценяване или теоретични уроци в 6 - 9 клас по Физика.
Гимназиален Тест по Физика картинка

г г


р р

Как се играе Гимназиален Тест по Физика.

Прочетете внимателно въпроса и изберете един от три отговора. Има само по един верен отговор.

Постижения:
Добиване на основна компетентност по физика.
Трудност: Вискока.
При оценка над Добър, играчът получава +1 Ниво на Знание.
Версията за изтегляне(най-долу на страницата) включва изпълним файл за Уиндоус с локални Нива.

Гимназиален Тест по Физика екран

а а

й й

Тема на урока: Общи познания по физика.

Следват всички въпроси от теста, заедно с възможните отговори. За да видите верните отговори преминете теста и постигнете ново ниво на знание.

1. Изберете вярното твърдение.

- Магнетизмът е изследването на привличането.

- Магнетизмът е изследването на електрическите движения.

- Магнетизмът е изследването на светлинна рефракция.

2. Изберете вярното твърдение.

- Електричеството е движение на молекули.

- Електричеството е движение на електрони.

- Електричеството е движение на протони.

3. Изберете вярното твърдение.

- Електростатиката се занимава с бавно движещи се електрически заряди.

- Електростатиката се занимава с бързо движещи се електрически заряди.

- Електростатиката се занимава с електрически заряди с висока гравитация.

4. Изберете вярното твърдение.

- Електрониката е науката за магнитните полета.

- Електрониката е науката за ядрото.

- Електрониката е науката за контролиране на електрическата енергия.

5. Кое от следните сила?

- Безкрайност

- Точност

- Земно притегляне

6. Гравитацията е естествено явление, при което:

- Всички тела с маса се привличат.

- Всички тела с маса се отблъскват.

- Всички неща имат едни и същи маси.


7. Изберете вярното твърдение.

- Механика е изследването на скачени съдове.

- Механика е изследването на движението на светлината.

- Механика е изследване на движението на телата в референтна рамка.

8. Изберете вярното твърдение.

- Термодинамиката се отнася до звук и звукови вълни.

- Термодинамиката се отнася до светлината и скоростта.

- Термодинамиката се отнася до топлината и температурата.


9. Кое от следните се отнася до Динамика на флуидите?

- Броунианско движение.

- Скачени съдове.

- Ниска енергия.

10. Кое от следните само вълна?

- Земно притегляне

- Светлина

- Звук.

11. Изберете вярното твърдение.

- Оптиката е изследването на физичните свойства на светлината.

- Оптиката е изследване на звук и звукови вълни.

- Оптиката е изследването на слънчевите очила.

12. Изберете вярното твърдение.

- Акустиката е наука за музика.

- Акустиката е наука за звук и звукови вълни.

- Акустиката е наука за големи пространства.

13. При вибрация:

- Силите са центробежни.

- Колебанията възникват около равновесна точка.

- Обектите променят масите.

14. Кое от следните неща се отнася до ядрената физика

- Делене и синтез.

- Движение и колебания.

- Отражение и пречупване.

15. Кое от следните е нанотехнология?

- Гигантски робот.

- Изкуствен интелект.

- Миниатюрен робот.


16. Квантовата механика се прилага към:

- Малки скали и ниски нива на енергия от субатомни частици.

- Големи мащаби и високи енергийни нива на атомни частици.

- И двата по-горе.


17. Ако включите фенер в движещ се самолет, скоростта на светлината ще бъде равна на:

- Скоростта на светлината плюс скоростта на самолета.

- Само на скоростта на светлината.

- Скоростта на светлината минус скоростта на самолета.

18. Изберете вярното твърдение.

- Астрономията е наука за ума.

- Астрономията е наука за пространството.

- Астрономията е наука за живота.

п42 п42


Коментари (Блогър)

Сваляне

Назад Горе Следва картинка

 
Етикети: , , , , ,
Планета 42 Игри | За Нас | Карта на сайта | Нива | Изтегляне | Новини | Безплатни Игри | Рисунки | Видео Игри