Астрономически Игри
Физични Игри
Исторически Игри


п42 астрономия икона п42 биология икона п42 география икона п42 математика икона п42 химия икона п42 компютри икона п42 физика икона п42 чужди езици икона п42 arts п42 археология икона
и и
Структура на Електрическа Крушка Пъзел Единици за Мощност Игра Сравнение на Мощност Игра Видове Електроцентрали Игра Структура на Фотоволтаична Система Игра
Ел. Крушка
Структурата на електрическата крушка.
Мощност
Сортирайте мощностите по еквиваленти.
Мощности
Подредете обектите по мощност във ватове.
Ел. Централи
Поставете енергийния източник правилно.
Фотоволтаици
Подредете частите на соларната система.
г г
m m
Видове Батерии Игра Видове Енергия Пъзел      
Видове Батерии
Поставете батериите по устройствата.
Видове Енергия
20 източника на потенциална и кинетична енергия.
     
e e

Назад Игри Пъзели по физика Игри Мозайки по Физика Игри със Структури и Части Онлайн Игри за Мерни Единици Физични Игри с Коли Физични Игри за Сравняване Онлайн Учебни Класни Игри Физични Игри със Стрелба Игри за Електричество Тестове по Физика Игри по физика за 6ти клас Игри по физика за 9 клас Следва

о о

Интерактивна Физична Работилница - Игри за Електричество. Забавни приложения по физика.

Физичните игри за електричество са малки флаш игри до 1 МВ, които включват полезна информация за основната компетентност в областта на електроенергията. Малки забавни пъзели за учене по физика, подходящи за онлайн класове, уроци, училище и домашно образование или забавление. Включена е и система за оценка. Учебни онлайн игри. Физични учебни игри.

Всички физични игри (7):


н н


g g

Структура на Електрическа Крушка Пъзел
Следваща Категория
a a


л л
а а

Топ
Електрически Игри | Безплатни Онлайн Игри


п42 психология икона п42 история икона п42 икономика икона п42 готвене икона п42 логика икона п42 дворни игри икона п42 поздравителни картички икона п42 природни пъзели икона p42 пъзел филми икона p42 пъзел игри икона
 
Планета 42 Игрален Свят | За Нас | Карта на сайта | Нива | Изтегляне| Новини | Блог | Рисунки | Графики | Google+