П42 Игри
Биологически Игри
П42 Игри


и и
Интерактивни Части на Зъби Биосфера Пъзел Биологическа Игра Фотосинтеза Пъзел Наследяване на Цвета на Очите Пъзел Образователна Игра Анатомия на Жаба
Структура Зъб
Подредете частите на зъба на правилните места.
Биосфера Пъзел
Подредете
частите на биосферата.
Фотосинтеза
Подредете елементите на фотосинтезата.
Цвят на Очите
Наследстввеност
на цветовете на очите.
Анатомия Жаба
Пъзел на
органитре на
жабата.
г г
m m
Интерактивен Състав на Въздуха Интерактивни Видове Мускули Структура на Цвят Пъзел Интерактивни Анатомия на Ухото Пъзел на човешките кости
Състав Въздух
Подредете елементите в атмосферата.
Видове Мускули
Подредете скелетните мускули на диаграмата.
Цветен Пъзел
Интерактивна структура на цвят
и 9 цветни части.
Анатомия Ухо
Подредете частите на ухото в диаграмата.
Скелет Пъзел
Подредете костите
в тялото на правилните места.
e e

Предишни Биологически Игри Биологически Учебни Пъзели Биологически Аркадни Игри Биологически Учебни Викторини Класни Игри по Биология Биологически Игри за Цикъла на Живота Анатомически Учебни Игри Зоологически Учебни Игри Ботанически Учебни Игри Биологически Тестове Биологически Онлайн Игри за Деца Биологически Онлайн Игри за Студенти Следващи Биологически Игри


о о

Колекция Забавни Биологически Игри за Класна
Стая.

Забавни образователни игри, подходящи за интерактивни уроци и класни упражнения по биология. Колекция игри по биология в класната стая. Безплатни онлайн игри. Интерактивно обучение по биология онлайн. Колекция Забавни Биологически Класни Игри.

Всички класни игри (35):

н н


m m
Таксономично Дърво на Живота Интерактивна Карта на Змиите в България Видове клетки в тялото Хромозома Пъзел Образователна Игра ДНК Пъзел
Дърво на живота
Поставете организмите на дървото на живота.
Змиите в БГ
Хванете 18 вида змии, които обита-ват България.
Видове Клетки
10 основни вида клетки и позиция в тялото.
Хромозома Пъзел
Подредете частите от структурата на хромозомата.
ДНК Пъзел
Подредете четирите азотни бази в нишката на ДНК.
e e

m m
Пъзел на клетката Морски Дълбини Пъзел Образователна Игра Интерактивна Структура на Мозъка Интерактивни Мозъчни Дялове Интерактивнa Структура на Хлоропласт
Клетка Пъзел Подредете съставните части
на клетката.
Морски Дълбини
Подредете животните в правилната зона.
Мозък Пъзел
Подредете частите на мозъка на правилните места.
Мозъчни Лобове
Подредете дяловете на главния мозък.
Хлоропласт
Подредете частите на хлоропласта на правилните места.
e e

m m
Ембрион Пъзел Образователна Игра Биологични Системи Пъзел Образователна Игра Биологични Системи Пъзел Образователна Игра Биологични Системи Пъзел Образователна Игра Биологични Системи Пъзел Образователна Игра
Ембрион Пъзел Изучаване фазите на развитие на ембрион на човек.
Био СистемиПоставете органи-те на правилна вътрешна система.
Диети ПъзелПодредете животните на правилната диета.
МногоклетъчниИзучаване нивата на клетъчната организация.
ТаксономияСортирайте таксономичните ранговете.
e e

m m
Интерактивни Анатомия на Окото Еволюция на Човека Пъзел Фитоценоза Образователна Игра по Биология Хранителна Верига Пъзел Интерактивни Видове Зъби
Анатомия Око
Интерактивна структура на
Окото.
Еволюция Пъзел
Подредете черепите на време- диаграмата.
Фитоценоза
Създайте фитоценоза от 12 различни растения.
Кой Кого Изяжда
Подредете хранителната верига правилно.
Видове Зъби
Наименувайте видовете зъби правилно.
e e

m m
Костите на Ръката Пъзел Наследяване на Цвета на Косата Пъзел Образователна Игра Зърнени Култури Пъзел Клетъчна Митоза Пъзел Интерактивни Имунната Система
Костит Крайник
Намерете правилната кост на човешката ръка.
Цвят на Косата
Наследстввеност
на цветовете на косата.
Древни Култури
Подредете растенията по регион произход.
Митоза Пъзел
7 фази на клетъчно делене в забавна онлайн игра.
Имунната Си-ма
Подредете клетките на имунната система.
e e

g g

Хомология Пъзел
Следваща Категория
a a


л л
а а

Топ
Биологически Класни Игри


Психологически Игри
Планета 42 Игри | За Нас | Карта на сайта | Нива | Изтегляне | Новини | Безплатни Игри | Рисунки | Видео Игри
Химични Игри