П42 Игри
Биологически Игри
П42 Игри

Играй Змиите в България Онлайн

Назад Биологически Учебни Пъзели Биологически Аркадни Игри Биологически Учебни Викторини Класни Игри по Биология Биологически Игри за Цикъла на Живота Анатомически Учебни Игри Зоологически Учебни Игри Ботанически Учебни Игри Биологически Тестове Биологически Онлайн Игри за Деца Биологически Онлайн Игри за Студенти Следва

За да играете онлайн натиснете екрана от горе и след това бутон старт.
Или можете да изтеглите играта и да играете офлайн.п42 п42

Интерактивна Карта на Змиите в България.

"Змиите в България" е малка игра с нива на знание, в която да хванете 18 вида змии, които обитават териториятана България. Забавна образователна игра за изучаване на видове змии в средиземноморския регион. Интерактивна карта на змиите в България. Учебна игра по биология, подходяща за онлайн уроци и интерактивни обучения. Безплатна онлайн игра. Зоологическа игра. Интерактивно упражнение по биология за 7 клас.

Тази забавна учебна биологическа игра включва следните змии:
 • Сива Водна Змия.
 • Жълтоуха Водна Змия.
 • Медянка.
 • Пясъчна Боа.
 • Котешка Змия.
 • Стрелушка.
 • Черноврата Стрелушка.
 • Смок Мишкар.
 • Червейница.
 • Ивичест Смок.
 • Вдлъбнаточел Смок.
 • Леопардов Смок.
 • Пъстър Смок.
 • Смок Стрелец.
 • Пепелянка.
 • Усойница.
 • Остромуцунеста Усойница.
 • Аспида. (изчезнал вид)
Интерактивна Карта на Змиите в България

п42 п42


п42 п42

Как се играе Змиите в България

Виждате картата на България. От време на време някоя змия ще изскочи от храстите, където тази змия може да се види обикновено. Кликнете върху змията, преди да се скрие отново, за да я хванете и я съберете в горната лента на екрана. Мишката над уловените змии, за да получите информация за тях. Хванете всички 18 змии, за да спечелите играта. За някои от тези змии ще трябва да сте доста търпеливи, но всички те в крайна сметка ще се покажат, тъй като случайният генератор има само 10 резултата.

Постижения:
Да знаете 5 вида змии в България и да получите +1 Ниво на Знание.
Трудност: Лесна.

Змиите в България екран

п42 п42

п42 п42

Тема на урока: Змиите в България.

Територията на България обитават 18 вида змии, 5 от които са отровни, а една от тях с достатъчно силна отрова да нарани човек. Към 2020 г. една от тях вече е изчезнал вид.

1. Сива Водна Змия. Сивата водна змия се среща в цялата страна, но избягва планинските райони. Навлиза в черноморските води.

2. Жълтоуха Водна Змия. Обикновено е тъмнозелена, кафява или сива на цвят с характерни жълти петна зад главата. Достига на дължина до 140 cm. Жълтоухата змия е разпространена в Европа до Англия и Южна Скандинавия на север и в Северозападна Африка.

3. Медянка. На дължина достига до 65 cm, в много редки случаи – до 90 cm. На цвят е сива, понякога с кафеникав оттенък, но има и форми с бакъреночервена окраска. Разпространена е в цяла Европа от най-ниските части до субалпийската зона.

4. Пясъчна Боа. Достига дължина 50-75 cm. Гърбът на змията е жълтеникаво-кафяв с неправилни по-светли петна, които се редуват с по-тъмни. Едно от любимите места на пясъчната боа е пясъка, където лесно се заравя и се движи под него. Обитава и каменисти места, рохки и песъчливи почви.

5. Котешка Змия. Достига обикновено 70-80 cm, максимално до 110 cm дължина. Оцветена е от светлосиво до белезникаво-жълто, с напречни тъмни петна от двете страни на гръбната линия. Котешката змия се среща по адриатическото крайбрежие на Балканския полуостров, в долините на реките Струма и Арда. Има смокова-слаба отрова за дребна плячка.

6. Стрелушка. Достига на дължина до 1,5 m. Не е отровна, и не хапе силно, когато е заплашена. Тя е много пъргава и се придвижва изключително бързо по клоните на храсти и дървета. Стрелушката е разпространена в западните и южните части на Балканския полуостров.

7. Черноврата Стрелушка. Среща се в Източното Средиземноморие и Южното Черноморие. Достига на дължина до 1 m и наподобява сродната стрелушка. Предпочита скалисти местности с редки храсти. Активна е през деня. Основната и храна са гущерите.

8. Смок Мишкар. Среща се главно в южните части на Европа и в Близкия изток, включително в България. На дължина достига до 1,8 m. Не е отровен, но хапе силно, когато е заплашен. В древногръцката митология той е един от символите на бога-лечител Асклепий. Смокът мишкар предпочита стари широколистни и смесени гори. Активен е през деня, като добре се катери по дървета и храсти.

9. Червейница. Разпространена в Югозападна Азия и на Балканите. По външния си вид и подземния начин на живот наподобява дъждовен червей. Достига дължина до 35 – 40 cm. Червейницата предпочита сухи местности с тревиста растителност и редки храсти. Прекарва почти целия си живот под земята, като излиза на повърхността при топло и влажно време, най-често нощем.

10. Ивичест Смок. Ивичестият смок се среща в Италия, западното крайбрежие на Балканския полуостров и Македония, включително в България в долината на Струма до Кресненския пролом на север. Предпочита гористи местности.

11. Вдлъбнаточел Смок. Достига до 2 m дължина. Окраската на гърба варира от тъмно- до светлосива, а младите индивиди са пъстри. Вдлъбнаточелият смок е много пъргава змия, която в случай на опасност бърза да се скрие. При невъзможност да избяга, обаче, е агресивен, яростно съска и хапе. Живее по припечни склонове, обрасли с храсталаци и ниски дървета в Южна България.

12. Леопардов Смок. Леопардовият смок е вид змия от семейство Смокообразни, разпространен в Южна и Югоизточна Европа, долината на р. Струма и тук-там в района на Южното Черноморие. Тялото на леопардовия смок достига на дължина до 110 cm. При пъстрата форма светлокафявият гръб е осеян с големи, овални по форма червенокафяви или яркочервени петна, очертани с черна ивица.

13. Пъстър Смок. Пъстрият смок е разпространен в Тракия, Северна България, крайдунавските части на Румъния, южните части на Молдова, Украйна и Русия. Живее главно в местности със степна растителност, като основната му храна са гризачите.

14. Смок Стрелец. Смокът стрелец, наричан също синурник, е вид змия, срещаща се главно в югоизточните части на Европа, включително в България. На дължина достига до 2,5 m. Не е отровен, но хапе силно, когато е заплашен. Избягва средно-и високопланински райони.

15. Пепелянка. Пепелянката е вид змия от семейство Отровници, разпространена на Балканите и в част от Близкия изток. Тя се смята за една от опасните европейски змии, заради дългите си зъби и сравнително силната отрова. Пепелянката достига дължина до 50 – 70 cm, изключително рядко над 100 cm. Главата е с триъгълна форма и е покрита с малки неравномерно разположени люспи. На върха на предносните щитчета има специфично рогче, по което много лесно се разпознава.

16. Усойница. Усойницата е видът отровна змия с най-широко разпространение в Европа. Среща се от Западна Европа до Далечния изток. Тя е едно от най-студоустойчивите влечуги в света. Усойницата има сравнително дебело тяло, като възрастните достигат средна дължина 55 cm. Главата е едра и добре изявена, почти плоска и вертикална отстрани, с очертан ръб на муцуната. На Балканския полуостров усойницата се среща в изолирани области, главно в планините до надморска височина 2700 m.

17. Остромуцунеста Усойница. Степната усойница, наричана също урсиниева или остромуцунеста усойница, е вид змия от семейство Отровници. Видът се среща в степите на Евразия и в отделни изолирани находища в Централна и Южна Европа. Обитавала е Люлин Планина.

18. Аспида. Аспидата, наричана също каменарка, е вид змия от семейство Отровници. В България са открити само два екземпляра, при това в началото на 20 век. Единият е от района на Харманли и е уловен през 1933. Аспидата предпочита слънчеви местности със сравнително сухи почви.

п42 п42


Коментари (Блогър)

Сваляне

Назад Горе Следваща Игра
п42 интерактивна астрономия п42 интерактивна биология п42 интерактивна география п42 интерактивна математика п42 интерактивна химия п42 интерактивни компютри п42 интерактивна физика п42 интерактивни чужди езици п42 интерактивни изкуства п42 интерактивна археология п42 интерактивна психология п42 интерактивна история п42 интерактивна икона п42 интерактивно готвене п42 интерактивна логика п42 интерактивни поздравителни картички п42 интерактивна природна p42 пъзел филми икона p42 пъзел игри икона п42 спортни игри

Етикети: , , , , ,
Планета 42 Игри | За Нас | Карта на сайта | Нива | Изтегляне | Новини | Безплатни Игри