П42 Игри
Физични Игри
П42 Игри

Играй Воден Цикъл Пъзел Онлайн

Назад Игри Пъзели по физика Физични Свойства Физични Сили Игри Мозайки по Физика Игри със Структури и Части Онлайн Игри за Мерни Единици Физични Игри с Коли Физични Игри за Сравняване Онлайн Учебни Класни Игри Физични Игри със Стрелба Онлайн Игри за Оръжия Игри за Електричество Тестове по Физика Забавна Физика за Деца Забавна Физика за Студенти Следва

За да играете онлайн натиснете екрана от горе и след това бутон старт.
Или можете да изтеглите играта и да играете офлайн.и и

Интерактивен Кръговрат на Водата.

"Воден Цикъл Пъзел" е малка игра с нива на знание, в която да намерите правилните елементи на кръговрата на водата Земя-атмосфера. Упражнение по физика за изследване и изучаване на процесът на кръгова система на изпарение и кондензация в природата. Забавна образователна игра, подходяща за онлайн уроци и интерактивно обучение. Безплатна онлайн игра за домашно по физика. Образователна игра по физика. Физична задачка.

Тази забавна физична учебна игра включва следните процеси:
 • Перколация
 • Инфилтрация
 • Отток
 • Транспирация
 • Валежи
 • Сублимация
 • Отлагане
 • Кондензация
 • Изпаряване
 • Транспорт
 • Усвояване от растенията
Кръговрат на Водата в Природата Игра по Физика

г г


р р

Как се играе Воден Цикъл Пъзел.

В горната част на екрана има 11 сини стрелки, представляващи един от процесите на движение на водата в природата. Влачете ги и ги пуснете на правилното място в диаграмата, за да завършите водния цикъл. Направете го за по-малко от 12 опита за добра училищна оценка.


Постижения:
Да знаете природния воден цикъл и да получите +1 Ниво на Знание.
Трудност: Ниска.

Интерактивен Воден Цикъл
а а


й й

Тема на урока: Кръговрат на водата.

Водният кръговрат е непрекъснат процес на преминаване на природните води в геосферите и техните фазови преходи (трансформация на състояния). Той има цикличен характер и в него участват всички води от хидросферата. Съществуват два кръговрата – хидроложки и хидрогеоложки. Движещите сили на хидроложкия кръговрат на водата са слънчевата енергия и земната гравитация. Слънчевата радиация обуславя снеготопенето, снегонатрупването, изпарението, а земната гравитация – валежите, движението на повърхностните и подземни води. Ето 11 основни процеса в кръговрата на водата в природата:

1. Перколацията е движението на вода през самата почва.

2. Инфилтрацията се случва, когато водата попива в почвата от нивото на земята.

3. Оттокът е водата, която се стича по повърхността на сушата, запълвайки водните басейни.

4. Транспирацията е изпаряването на водата през малките пори или устицата в листата на растенията.

5. Валежите са вода, отделена от облаците под формата на дъжд.

6. Сублимацията е процес на превръщане на сняг и лед във водна пара във въздуха, без първо да се стопи във вода.

7. Отлагането е процес на промяна на водните пари директно в лед – като снежинки и скреж.

8. Кондензацията е процесът, при който водната пара във въздуха се превръща в течна вода.

9. Изпаряването е процесът, при който водата преминава от течност в газ или пара.

10. Транспортът е водата в различни фази, движеща се през атмосферата.

11. Усвояването на вода от растенията, взета от подпочвените води и почвената влага.


Тази забавна физична игра може да отговори на следните въпроси:
 • Кои са 7-те стъпки във водния цикъл?
 • Кои са петте етапа на водния цикъл?
 • Какъв е редът на водния цикъл?
 • Кои са 4-те основни процеса на водния цикъл?
п42 п42


Коментари (Блогър)

Сваляне

Назад Горе Следва картинка

Етикети: , , , ,
Планета 42 Игри | За Нас | Карта на сайта | Нива | Изтегляне | Новини | Безплатни Игри | Рисунки | Видео Игри