П42 Игри
Физични Игри
П42 Игри

Играй Физичната Игра Онлайн

Назад Игри Пъзели по физика Физични Свойства Физични Сили Игри Мозайки по Физика Игри със Структури и Части Онлайн Игри за Мерни Единици Физични Игри с Коли Физични Игри за Сравняване Онлайн Учебни Класни Игри Физични Игри със Стрелба Онлайн Игри за Оръжия Игри за Електричество Тестове по Физика Забавна Физика за Деца Забавна Физика за Студенти Следва

За да играете онлайн натиснете екрана от горе и след това бутон старт.
Или можете да изтеглите играта и да играете офлайн.и и

9 вида електроцентрали и енергийни източници в забавна онлайн
учебна игра по физика.

"Видове Електроцентрали" е безплатна онлайн игра с нива на знание, в която да подредите енергийния източник на правилния тип електроцентрала. Физична учебна игра, подходяща за онлайн класове и интерактивни уроци. Забавна образователна игра, за изучаване начините за производство на електричество. Част от Интерактивната Физична Работилница - образователни инструменти. Онлайн образователна игра по физика. Видове електроцентрали пъзел. Безплатна онлайн игра за домашно по физика.

Тази забавна учебна игра включва следните видове електроцентрали:
  • Топлоелектрическа централа ТЕЦ
  • Водноелектрическа централа ВЕЦ
  • Атомна Електроцентрала АЕЦ
  • Соларна Електроцентрала
  • Геотермална Електроцентрала
  • Електроцентрала на Биомаса
  • Електроцентрала от Отпадъци
  • Електроцентрала с Вятърни Турбини
  • Електроцентрала от Морска Енергия
Видове Електроцентрали

г г