П42 Игри
Географски Игри
П42 Игри


п42 астрономия икона п42 биология икона п42 география икона п42 математика икона п42 химия икона п42 компютри икона п42 физика икона п42 чужди езици икона п42 arts п42 археология икона
и и
Играй Най-Високите Върхове Пъзел Онлайн Играй Световна Карта Пъзел Онлайн Световни Океани Пъзел Игра по География Играй Природни Зони на Северна Америка Онлайн Пъзел Пъзел на Южна Америка
Върхове
Поставете най-високите върхове на картата.
Континенти
Подредете частите на континентите на световната карта.
Световен Океан
Поставете
океаните на
картата на света.
С.Америка Биоми Подредете хабитатите в Северна Америка.
Южна Америка
Подредете държавите на правилните места.
г г
р р
Играй Животните на Европа Пъзел Онлайн Интерактивна Карта на Световна Флора Онлайн Играй Нефтени Залежи Онлайн Съединени Американски Щати Играй Хабитати Онлайн Пъзел
Животни Европа Поставете
животните в
Европа правилно.
Флора Карта
Открийте местата с разпространени диви растения.
Нефтени Залежи
Интерактивна карта на производ-ство на петрол.
САЩ Игра
Разкрийте всичките 50 американски щати на САЩ.
Хабитати
Открийте местоположението на 10 биома.
и и

Предходна Географски Игри Пъзели Географски Настолни Игри Географски настолни игри Географски Флагове Географски Карти Географски столици Интерактивни Карти на Държавите Интерактивни Карти на Региони и Области Интерактивни Карти на полезни изкопаеми Световна География с Игри Интерактивни Географски Диаграми Биомни Пъзели Геоложки Игри Флора Игри Фауна Игри Онлайн Географски Тестове Забавна География за Деца Забавна География за 8 клас Забавна География за 12+ клас Следва


о о

Колекция забавни онлайн игри по география със световни карти.

Тази категория включва всички учебни игри по география, които се играят върху световни, континентални или държавни карти и включват полезни географски знания по забавен интерактивен начин. Колекция Забавни Игри с Географски Карти.

Всички картографски игри (83):

н н


р р
Играй Пангея Онлайн Пъзел Плоската Земя Пъзел Игра по География Световни Морета Пъзел Игра по География Световни Езера Пъзел Игра по География Световни Реки Пъзел Игра по География
Пангея Пъзел
Подредете частите на континента Пангея.
Плоската Земя
Подредете частите на древния модел за плоската Земя.
Морета Пъзел
Кои са 20 oт
най-големите морета.
Езера Пъзел
Кои са 22 oт
най-големите
езера в света.
Реки Пъзел
Кои са 28 oт
най-големите
реки в света.
и и

р р
Световни Проливи Пъзел Игра по География Световни Водопади Пъзел Игра по География Планински Вериги Пъзел Игра по География Активни Вулкани Пъзел Игра по География Световни Пустини Пъзел Игра по География
Проливи Пъзел
Кои са 21 oт
най-важните
канали в света.
Водопади Пъзел
Кои са 12 oт
най-високите водопади в света.
Планини Пъзел
Кои са 25 oт
най-големите планини в света.
Вулкани Пъзел
Кои са 12 oт
най-активните вулкани в света.
Пустини Пъзел
Кои са 20 oт
най-големите
пустини в света.
и и

m m
Австралийски Пустини Пъзел Игра по География Метрополиси Пъзел Игра по География Нидерландия Пъзел Игра по География Филипините Пъзел Игра по География Колумбия Пъзел Игра по География
Австр. Пустини
Кои са 10-те
пустини на Австралия.
Метрополиси
Кои са 22 oт
най-големите
градове в света.
Нидерландия
Подредете областите на Холандия.
Филипините
Подредете провинциите на Филипините.
Колумбия Пъзел
Подредете областите на Колумбия.
e e

m m
Мексико Пъзел Игра по География Играй Добив на Картофи Онлайн      
Мексико Пъзел
Подредете провинциите на Мексико на карта.
Добив Картофи
Държави с най-голям добив на картофи.
     
e e

g g

Добив на Диаманти
Следваща Категория
a a


Търсете в този сайт за игри или теми:
л л
а а

Горе
Игри с Карти по География


п42 психология икона п42 история икона п42 икономика икона п42 готвене икона п42 логика икона п42 дворни игри икона п42 поздравителни картички икона п42 природни пъзели икона p42 пъзел филми икона p42 пъзел игри икона
Икономически Игри
Планета 42 Игри | За Нас | Карта на сайта | Нива | Изтегляне | Новини | Безплатни Игри | Видео Игри
Психологически Игри