П42 Игри
Химични Игри
П42 Игри


п42 астрономия икона п42 биология икона п42 география икона п42 математика икона п42 химия икона п42 компютри икона п42 физика икона п42 чужди езици икона п42 arts п42 археология икона
и и
Пъзел на Периодичната Система Витамини Пъзел Металоиди Интересни Химични Съединения Пъзел на Атом онлайн
Пъзел Елементи
Интерактивна периодична
система.
Витамин Пъзел
Поставете витамините по формулите.
Металоиди
Шифър метало-идни елементи и слаби метали.
Съединения
Интересни химични съединения от всекидневието.
Пъзел на Атом
От какво се състои атома. Подредете частите на атома.
г г
р р
Молекулярни Форми Пъзел Лантаниди и Актиниди Преходни Метали Химични Съединения в Картинки Видове Наркотици Пъзел
Молекулни Форми
Геометричните форми на молекулите.
Лантаниди
Завъртете Лантанидите и Актинидите.
Преходни
Напаснете преходните метали правилно.
Хим. Съединения
Изберете вярното име на химичното съединение.
Опиати Пъзел
Свържете наркотиците с емоджи.
и и

Предишни Химични Игри Химични Учебни Пъзели Учебни Химически Игри с Карти Химични Викторини за Елементите Учебни Игри за Периодичната Таблица Класни Игри по Химия Химически Викторини Химични Онлайн Игри за Деца Химични Онлайн Игри за Студенти Следващи Химични Игри

о о

Колекция Забавни Химични
Онлайн Учебни Игри за Студенти.

Тази колекция включва всички образователни игри по химия за 9 клас и нагоре, подходящи за студенти и възрастни. Интерактивна химия за студенти. Колекция Забавни Химични Игри за Студенти.

Всички химични игри за студенти (34):

н н


и и
Свойства на Водорода Свойства на Хелий Свойства на Литий Свойства на Берилий Свойства на Бор
Водород
Изберете вярните свойствата на водорода.
Хелий
Маркирайте
вярните свойства на хелия.
Литий
Намерете вярните свойства на елемента литий.
Берилий
Нагласете првилните св-ва
на берилия.
Бор Гатанка
Изберете вярните свойства на елемента бор.
г г

р р
Свойства на Въглерод Свойства на Азот Свойства на Кислород Свойства на Флуор Свойства на Неон
Въглерод
Маркирайте вярните свойства на Въглерода.
Азот Гатанка
Изберете вярните свойства на елемента Азот.
Кислород
Намерете вярните свойства на Кислорода.
Флуор Гатанка
Изберете вярните свойства на елемента Флуор.
Неон Гатанка
Нагласете вярните свойства на елемента Неон.
и и

р р
Математически Съединения Игра Алкали и алкалоземи Свойства на Натрий Свойства на Магнезий Свойства на Алуминий
Мат.Съединения
Интерактивни
уравнения с химични елементи.
Алкали
Онлайн тест за Алкали и Алкалоземи.
Натрий Гатанка
Изберете правил-ните свойства на Натрия.
Магнезий
Маркирайте вярните свойства на Магнезия.
Алуминий
Намерете вярните свойства на Алуминия.
и и

р р
Свойства на Сяра Свойства на Хлор Свойства на Аргон Свойства на Калий Свойства на Калций
Сяра Гатанка
Посочете вярните свойства на Сярата.
Хлор Гатанка
Изберете правил-ните свойства на Хлора.
Аргон Гатанка
Маркирайте вярните свойства на Аргона.
Калий Гатанка
Изберете вярните свойства на
Калия.
Калций Гатанка
Посочете правил-ните свойства на Калция.
и и

g g

Атомна Структура Пъзел
Следваща Категория
a a


л л
а а

Топ
Химични Игри за Студенти


п42 психология икона п42 история икона п42 икономика икона п42 готвене икона п42 логика икона п42 дворни игри икона п42 поздравителни картички икона п42 природни пъзели икона p42 пъзел филми икона p42 пъзел игри икона
Биологически Игри
Планета 42 Игри | За Нас | Карта на сайта | Нива | Изтегляне | Новини | Безплатни Игри
Математически Игри