П42 Игри
Игри по Информационни Технологии
П42 Игри


п42 астрономия икона п42 биология икона п42 география икона п42 математика икона п42 химия икона п42 компютри икона п42 физика икона п42 чужди езици икона п42 arts п42 археология икона
и и
Компютърно Дърво Видове Компютърни Мишки Компютърна Навигация 50 Социални Мрежи Забавна Диаграма на Алгоритъм
Дърво на Знание
Какво включват компютрите. 18 забавни понятия.
Видове Мишки
Дайте на всяка котка мишка. Забавна мозайка.
Навигация
Ориентация в компютърна среда. 20 понятия.
Социални Мрежи
Научи 50 уеб сайта за споделяне и снимки.
Алгоритми
Забавна структура
и форми на алгоритъм.
г г
р р
Популярни Езици за Програмиране Дърво на Информацията Дърво на Видовете Файлове Бързи Клавиши Базово Дърво на Програмирането
Програмни Езици
Мозайка с 18 пупилярни изици за програмиране.
Информация
Какво включва Информацията. Подреди по цвят.
Видове Файлове
Какво означава файловото разширение?
Бързи Клавиши
18 полезни клавишни комбинации.
Програмиране
Основи на програмирането в малка мозайка.
и и

Назад Мозайки Тестове с Картинки Компютърни сНауки Игри Компютърни Технологии с Игри Забавни Софтуерни Игри Забавни Хадуерни Игри Класни Игри Игри с Карти Аркади Срочни Тестове Пъзели Информатика SEO Нърд Игри 6 Клас игри и тестове 7 Клас игри и тестове 8 Клас игри и тестове 9 Клас игри и тестове 10 Клас игри и тестове Следва


о о

Колекция Забавни Онлайн ИТ Мозайки.

Забавните ИТ мозайки са малки флаш приложения, до 1 MB, които включват стилизирани пиктограми, за интересни и полезни компютърни теми, понятия, концепции и под-дисциплини на информационните технологии. Те обикновено са с 18 - 20 кръгли икони, които трябва да бъдат подредени в пъстри дървета и диаграми, като пъзел или проста мозайка. Всяка мозайка е подходяща за една или повече класове, както и за забавно изследване на компютъра. Могат да се използват в помощ на обучителни и извънкласни форми и програми по Информатика и Информационни Технологии. Също така повечето от дърветата мозайки са надграждащи със онлайн тестове, които включват образователни въпроси за всяко понятие от дървото на знанието. Колекция Забавни ИТ Мозайки.

Всички ИТ Мозайки (15):

н н


g g

Бързи Клавиши
Следваща Категория
a a


Търсете в този сайт за игри или теми:
л л
а а

Топ
Информационни Технологии Мозайки


п42 психология икона п42 история икона п42 икономика икона п42 готвене икона п42 логика икона п42 дворни игри икона п42 поздравителни картички икона п42 природни пъзели икона p42 пъзел филми икона p42 пъзел игри икона
Математически Игри
Планета 42 Игри | За Нас | Карта на сайта | Нива | Изтегляне | Новини | Безплатни Игри | Видео Игри
Физични Игри