П42 Игри
Игри по Информационни Технологии
П42 Игри

Играй ИТ Играта Онлайн

Назад Мозайки Тестове с Картинки Компютърни сНауки Игри Компютърни Технологии с Игри Забавни Софтуерни Игри Забавни Хадуерни Игри Класни Игри ИТ Игри с Карти Аркади Срочни Тестове Пъзели Информатика 6 Клас игри и тестове 7 Клас игри и тестове 8 Клас игри и тестове 9 Клас игри и тестове 10 Клас игри и тестове Следва картинка

За да играете онлайн натиснете екрана от горе и след това бутон старт.
Или можете да изтеглите теста и да играете офлайн.и и

Онлайн тест върху учебната програма по ИТ за 7 клас.

"ИТ Тест за 7 клас" е безплатен онлайн тест с нива на знание за завършване на курса на обучение по Информационни Технологии в 7 клас. Онлайн теста включва 18 въпроса и вградена система за оценка от темите компютърна система, специални знаци, електронни таблици, редове и колони, сортиране, видео файлове, аудио файлове, презентации и др. Теста е част от Интерактивните Компютърни Пособия - образователни инструменти. Тестовете създадени на Планета 42 не са трудни, а целта е да се затвърдят знания. Тестовете се правят докато ученикът не изкара оценка над 5. Въпросите на теста са към темите от годишното тематично разпределение по Информационни Технологии за 7 клас.

Този ИТ онлайн тест включва следните въпроси и отговори:
 • 1. Тактовата честота е свойство на:
  - Паметта
  + Процесора
  - Монитора

 • 2. Честота на опресняване е свойство на:
  - Паметта
  - Процесора
  + Монитора

 • 3. Какво е основното предназначение на компютърния вирус?
  - Да извлече лични данни на потребителя.
  + Да повреди операционната система на потребителя.
  - Да повреди файловата система на потребителя.

 • 4. Какво е основното предназначение на компютърния червей?
  + Да извлече лични данни на потребителя.
  - Да повреди компютърната система на потребителя.
  - Да повреди файловата система на потребителя.

 • 5. Кой от знаците се нарича "кльомба":
  - #
  - $
  + @

 • 6. При създаване на таблица можем да изберем:
  - Таблицата да се сабира на една страница.
  - Съдържанието на таблицата да бъде разпределено.
  + Брой редове и колони на таблицата.

 • 7. Как се извършва изтриването на ред от таблица?
  + Маркираме реда и натискаме клавиш "Backspace"
  - Маркираме реда и натискаме клавиш "Delette"
  - Маркираме реда и натискаме клавиш "Insert"

 • 8. Какво е "абсолютен адрес"
  - Връзката в текущата папка
  - Адрес който води към едно и също място
  + Пълният път на адреса

 • 9. Вмъкната графична форма в таблица се появява в:
  + клетката в която мига курсора
  - първата клетка от таблицата
  - клетката която окажем при вмъкване

 • 10. Коректното сортиране на данни е възможно само при:
  - Еднакви шрифтове на данните
  + Правилно конструирана таблица
  - Таблица на един лист

 • 11. Каква е клавишната комбинация за търсене и замяна на данни в таблица?
  - "Ctrl+Z"
  - "Ctrl+V"
  + "Ctrl+H"

 • 12. Коя от следните диаграми е неосъществима?
  - Кръгова диаграма
  - Линейна диаграма
  + Стапаловидна диаграма

 • 13. При отпечатване на таблица, която е по широка от листа не можем да:
  - Завъртим листа на ширина
  - Свием колоните на таблицата
  + Изтрием част от таблицата

 • 14. За създаване на качествен видеоклип са ни необходими:
  + Камера, микрофон и софтуерна програма
  - Микрофон и софтуерна програма
  - Компютър с камера

 • 15. Кои от следните разширения са на видео файлове?
  - .jpg . gif . png
  + .mov .avi .mpg
  - .wav .mp3 .wma

 • 16. Кои от следните разширения са на аудио файлове?
  - .jpg . gif . png
  - .mov .avi .mpg
  + .wav .mp3 .wma

 • 17. Кое не е свойство на вмъкнат звуков файл в презентация?
  + Автоматично изпълнение на звука
  - Изпълнение на звука за цялата презентация
  - Изпълнение на звука при влизане в слайд

 • 18. Какъв е най-добрият начин за защита на лични данни в социалните мрежи?
  + Да не публикуваме лични данни
  - Да имаме добра антивирусна програма
  - Да заявим, че данните са защитени

 • За да използвате чист текст на теста без отговорите натиснете "Ctrl+H" и заменете всички "+" с "-".
Интерактивен ИТ Тест за 7 клас

г г


р р

Как се решава ИТ Тест за 7 клас.

Прочетете внимателно въпроса и изберете един от три отговора в долната част на екрана. Избраният отговор е рамкиран. Оценката започва да брои от дъното, така че не се паникьосвайте, когато видите слаба оценка. Правете теста отново и отново, докато не получите 5 или 6 оценка за ново ниво на знания.

Постижения:
Постигане базово ниво по ИТ 7 клас и +1 Ниво на Знание
Трудност: Средна.

ИТ Тест за 7 клас екран

а а

й й

Тема на Урока: Учебна програма по ИТ за 7 клас.

Въпреки че повечето страни имат различни учебни програми, според образователната си система, някои от темите се научават естествено до 7 клас навсякъде. Ето как изглежда част от една типична учебна програма по информационни технологии за 7 клас в България през 2020:

Тема 1. Основни технически параметри на компютърна система. - Процесор, Тактова честота, Памет.
Тема 2. Средства и методи за защита на информацията. - антивирусна програма, компютърен вирус.
Тема 3. Специални знаци и символи. - Символ, Специален знак.
Тема 4. Създаване на таблица. - колони, редове, форматиране.
Тема 5. Редактиране на таблица. - Вмъква и изтрива редове и колони в таблица, Разделяне и Обединяване на клетки.
Тема 6. Вмъкване на нетекстови обекти. - графични форми, художествен надпис.
Тема 7. Операции с клетки и области в електронна таблица. Относителен адрес, Абсолютен адрес.
Тема 8. Сортиране на данни в таблица. - Възходящо и низходящо сортиране.
Тема 9. Търсене на данни в таблица. - Замяна на данни.
Тема 10. Създаване и оформяне на диаграма. - Кръгова диаграма, Линейна диаграма.
Тема 11. Отпечатване на таблица. - Преглед на печат, Избор на принтер.
Тема 12. Създаване на видеоклип. - графична и звукова информация, кадър.
Тема 13. Видове видео файлове. - .mov .avi .mpg
Тема 14. Създаване на компютърна презентация с вграждане нa видеообекти. - вмъкване, свойства на вмъкнати обекти.
Тема 15. Разработване на проект. - Проект, Екип, Ресурсни, материали, План, Дейности, Времеви, график, Задачи.
Тема 16. Използване на източници на информация. - препратки, цитати.
Тема 17. Социални мрежи. - защита на лични данни, неприкосновеност.
Тема 18. Обобщение. - въпрос с повишена трудност.

п42 п42


Коментари (Бsлогър)

Изтегли

Назад Горе Следва

 
Етикети: , ИТ 7 Клас , , , ,
Планета 42 Игри | За Нас | Карта на сайта | Нива | Изтегляне | Новини | Безплатни Игри | Рисунки | Видео Игри