Математически Игри
Игри по Информационни Технологии
Физични Игри


п42 астрономия икона п42 биология икона п42 география икона п42 математика икона п42 химия икона п42 компютри икона п42 физика икона п42 чужди езици икона п42 arts п42 археология икона


Назад Мозайки Тестове с Картинки Компютърни сНауки Игри Компютърни Технологии с Игри Игри с Карти Аркади Срочни Тестове Пъзели Информатика 6 Клас игри и тестове 7 Клас игри и тестове 8 Клас игри и тестове 9 Клас игри и тестове 10 Клас игри и тестовеСледва картинка

twitter  

и и

Основни понятия в програмирането. Тест за Оценяване Информатика за 9 клас.

"Базов Тест за Програмиране" е безплатно онлайн приложение с нива на знание, който може
да се използва за оценяване. Този тест включва въпроси за някои основни понятия, термини и инструменти, използвани в процеса на компютърното програмиране, което се изучава през втория срок в 9 клас по Информатика. Кратък 18 въпросен забавно-образователен тест за настолни компютри и лаптопи, който може да се реши онлайн в уеб браузър. Образователното табло по ИТ включва вградена система за оценка. Теста е част от Интерактивните Компютърни Пособия - образователни инструменти.
Кумулативен с мозайката игра Дърво на Програмирането.

Този забавen тест може да се използва за:
  • Оценяване или теоретични уроци в 9 клас по Информатика.
Базов Тест за Програмиране картинка

г г


р р

Как се играе Базов Тест за Програмиране.

Прочетете внимателно въпроса и изберете един от три отговора. Има само по един верен отговор.

Постижения:
Теоретични познания по информатика.
При победа, играчът получава +1 Ниво на Знание
Вижте филмче как се играят П42 тестовете в YouTube.

Базов Тест за Програмиране екран

а а

й й

Съдържание на приложението:

Следват всички въпроси от теста, заедно с възможните отговори:

1. Програмен Език - Изберете вярното твърдение:

- Има само един език за програмиране.
- Добре е да се придържаме към един език за програмиране.
- Езикът за програмиране не е важен.

2. Синтаксис - Изберете вярно твърдение:

- Всички Програмни езици са едни и същи.
- Синтаксиса не е важен.
- Всеки език за програмиране, има свой синтаксис.

3. код - Изберете вярно твърдение:

- Кодът е това, което пишем, за да се създаде програма.
- Кодът е това, което получаваме от програмата.
- Кодът не може да се види.

4. Променлива - Изберете вярно твърдение:

- Променливите не могат да променят своите стойности.
- Променливите съдържат различни стойности.
- Променливите съдържат много стойности.

5. Присвояване - Изберете вярно твърдение:

- Процесът на завършване на програмата.
- Процесът на даване на стойност на променливата.
- Процесът на извикването на променливата.

6. Масивите - Изберете вярно твърдение:

- Масивите не могат да променят своите стойности.
- Масивите правят цикъла.
- Масивите съдържат много стойности.

7. Действия - Изберете вярно твърдение:

- Изваждането е Действие.
- Прехода не е Действие.
- Оцветяването е Действие.

8. Функция - Изберете вярно твърдение:

- Функциите са само за напреднали програмисти.
- Кодът не може да съществува без функции.
- Функциите съдържат набор от операции.

9. Рекурсия - Изберете вярно твърдение:

- Пропускане на част от кода.
- Прескачане напред в дадена програма.
- Използване на предишния блок от код.

10. Условен преход - Изберете вярно твърдение:

- Използване на RND - RANDOM за генериране на случайно число.
- Използване на IF - ELSE да се определи пътя на програмата.
- Използване на FOR - WHILE за създаване на цикъл.

11. Цикъл - Изберете вярно твърдение:

- Използване на IF - ELSE да се се определи пътя на програмата.
- Използване на FOR - WHILE за създаване на цикъл.
- Използване на RND - RANDOM за генериране на случайно число.

12. Итерация - Изберете вярно твърдение:

- Итерация е когато два обекта се сблъскат.
- Итерация е процеса на отстраняване на грешки.
- Итерация е един пълен етап на един цикъл.

13. Случайност - Изберете вярно твърдение:

- Използване на FOR - WHILE за създаване на цикъл..
- Използване на RND - RANDOM за генериране на случайно число.
- Използване на IF - ELSE да се се определи пътя на програмата.

14. Обект - Изберете вярно твърдение:

- Обектите могат да имат свои собствени кодове.
- Всеки език е обектно ориентиран.
- Обектите трябва да бъдат отстранени преди компилация.

15. Колизия - Изберете вярно твърдение:

- Когато два обекта имат еднаква X(позиция) стойност.
- Когато два обекта се сблъскат.
- Когато два обекта отскачат.

16. Компилиране - Изберете вярно твърдение:

- Процесът на завършване на програмата.
- Процесът на започване на програмата.
- Процесът на отстраняване на грешки от програмата.

17. Дебъгване - Изберете вярно твърдение:

- Процесът на започване на програмата.
- Процесът на отстраняване на грешки от програмата.
- Процесът на завършване на програмата.

18. Програма - Изберете вярното твърдение:

- Всеки софтуер е един вид програма.
- Всеки хардуер е вид програма.
- Всяко периферно устройство е вид програма.

п42 п42


Коментари (Блогър)

Изтегли

Назад Горе Следва


п42 психология икона п42 история икона п42 икономика икона п42 готвене икона п42 логика икона п42 дворни игри икона п42 поздравителни картички икона п42 природни пъзели икона p42 пъзел филми икона p42 пъзел игри икона
 
Етикети: , , , , ,
Планета 42 Свят с Игри | За Нас | Карта на сайта | Нива | Изтегляне | Новини | Безплатни Игри | Рисунки | Видео Игри