П42 Игри
Математически Игри
П42 Игри

Реши Тест по Математика за 2 Клас Онлайн

Назад Математически Пъзели Математически Аркади Математически Куестчета Математически Класни Игри Интерактивни Работни Листи Игри за Умножение Геометрични Игри Математически Калкулатори Вероятностни Игри Математически Тестове Математика за Деца Математика за Студенти Следваща Игра

За да играете онлайн натиснете екрана от горе и след това бутон старт.
Или можете да изтеглите играта и да играете офлайн.u3 u3

Математически Тест за 2ри клас - сума до 100.

"Тест по Математика за 2 Клас" е онлайн тест за събиране на числа от 0 до 100. Безплатен онлайн тест по математика за намиране на сума на две числа от 0 до 100 с вградена система за оценка. Интеракстивна математика. Математически тест, подходящ за онлайн уроци и интерактивни упражнения. Онлайн математически тест .

Тази забавна учебна игра включва следните стойности:
  • Число от 0 до 100
  • Друго число от 0 до 100
  • Сума от числата
  • 21 уравнения
Тест по Математика за 2 Клас игрова картинка

l2 tt2


u3 u3

Как се решава Тест по Математика за 2 Клас - Събиране до 100.

Компютърът генерира просто уравнение за сумиране на числа от 0 до 100. Напишете отговора на сумата в полето и натиснете бутона или клавиша "Enter". Ако сумата е правилна, един щастлив звук се генерира и една топка ота цветната пирамида в дясно е поставена на мястото си. Ако сумата е неправилна, тъжният звук се възпроизвежда и една топка от цветната пирамида се премахва от мястото. След това се генерират други произволни уравнения и така 21 пъти. След като тестът е приключен, вие получавате оценка по математиката за 1 клас.


Постижения:
Да може да събирате числа от 1 - 100 и да получите +1 Ниво на Знание.
Трудност: Лесна.

Тест по Математика за 2 Клас Екран

l2 tt2

u3 u3

Тема на Урока: Математика за 2 Клас.

Във втори клас по математика по учебна програма децата изучават:

1. Числата от 0 до 20
2. Събиране и изваждане на числата до 10
3. Събиране и изваждане на числата до 20
Числата от 20 до 100
4. Числата 20, 30, 40, …, 100 (четене, писане, броене)
5. Сравняване на числата 20, 30, 40, …, 100
6. Сравняване на числата 20, 30, …, 100. Разместително свойство на събирането
7. Изваждане на числата 20, 30, 40, …, 100
8. Дециметър
октомври – 16 часа
9. Съдружително свойство на събирането. Скоби
10. Числата от 21 до 100 (четене, писане, броене)
11. Редица на числата от 1 до 100
12. Представяне на числата от 21 до 100 като сбор от десетици и единици
13. Сравняване на числата до 100
Събиране и изваждане на числата до 100 без преминаване на десетицата
14. Събиране и изваждане (40 + 5, 45 – 5, 45 – 40)
15. Метър
16. Събиране на двуцифрени числа с едноцифрени (23 + 5)
17. Изваждане на едноцифрени числа от двуцифрени (28 – 5)
18. Събиране и изваждане
19. Събиране и изваждане
20. Събиране на двуцифрени числа с двуцифрени (12 + 13)
21. Изваждане на двуцифрени числа от двуцифрени (25 – 13)
22. Събиране и изваждане
23. Събиране и изваждане. Съставни текстови задачи
24. Страна на триъгълник и правоъгълник
ноември – 16 часа
25. Обиколка на триъгълник и правоъгълник
26. Събиране и изваждане на двуцифрени числа без преминаване (обобщение)
Събиране и изваждане на числата до 100 с преминаване на десетицата
27. Събиране на едноцифрени числа с преминаване (преговор)
28. Изваждане на едноцифрени числа от двуцифрени с преминаване на десетица­та (преговор)
29. Събиране на двуцифрени числа с едноцифрени с преминаване на десетицата (17 + 4)
30. Изваждане на едноцифрени числа от двуцифрени (21 – 4)
31. Събиране и изваждане с преминаване
32. Събиране и изваждане. Неизвестно събираемо
33. Събиране на двуцифрени числа с едноцифрени (26 + 4)
34. Изваждане на едноцифрени числа от двуцифрени (30 – 4)
35. Събиране и изваждане на двуцифрени числа с едноцифрени
36. Събиране и изваждане на двуцифрени числа с едноцифрени
37. Събиране на двуцифрени числа с двуцифрени (18 + 13)
38. Изваждане от двуцифрени числа на двуцифрени (31 – 13)
39. Събиране и изваждане на двуцифрени числа
40. Събиране и изваждане. Похвати за устно смятане
декември – 13 часа
41. Събиране и изваждане
42. Събиране и изваждане
43. Видове триъгълници според страните
44. Видове триъгълници според страните
45. Събиране на двуцифрени числа с двуцифрени (25 + 15)
46. Изваждане на двуцифрени числа (40 – 15)
47. Събиране и изваждане на двуцифрени числа
48. Събиране и изваждане на двуцифрени числа
49. Събиране на двуцифрени числа със сбор 100
50. Изваждане на двуцифрени числа от 100
51. Събиране и изваждане. Записване решението на текстови задачи по два начина
52. Събиране и изваждане
53. Събиране и изваждане с преминаване (обобщение)
януари – 12 часа
Умножение и деление
54. Умножение
55. Умножение (множител, множители, произведение)
56. Разместително свойство на умножението
57. Разместително свойство на умножението
58. Деление
59. Деление (делимо, делител, частно). Връзка между умножение и деление
60. Умножение с 1
61. Деление с 1
62. Умножение с 2
63. Деление с 2
64. Умножение и деление с 2
65. Умножение и деление с 2
февруари – 12 часа
66. Умножение с 3
67. Деление с 3
68. Умножение и деление с 3
69. Умножение и деление с 3 („пъти повече“, „пъти по–малко“)
70. Умножение и деление с 3
71. Умножение и деление с 3
72. Умножение с 4
73. Деление с 4
74. Умножение и деление с 4. Съдружително свойство на умножението
75. Умножение и деление с 4
76. Умножение и деление с 4. Ред на действията
77. Умножение и деление с 4
март – 12 часа
78. Умножение с 5
79. Деление с 5
80. Умножение и деление с 5
81. Умножение и деление с 5
82. Мерни единици за време. Минута
83. Мерни единици за време. Денонощие
84. Умножение и деление с 1, 2, 3, 4, 5 (обобщение)
85. Умножение с 6
86. Деление с 6
87. Умножение и деление с 6
88. Умножение и деление с 6
89. Умножение със 7
април – 9 часа
90. Деление със 7
91. Умножение и деление със 7. Съкратено записване на текстова задача
92. Умножение и деление със 7
93. Мерни единици за време (седмица, месец, година)
94. Мерни единици за време (седмица, месец, година)
95. Умножение с 8
96. Деление с 8
97. Умножение и деление с 8. Неизвестен множител
98. Умножение и деление с 8
май – 12 часа
99. Умножение с 9
100. Деление с 9
101. Умножение и деление с 9
102. Умножение и деление с 9
103. Умножение с 10
104. Деление с 10
105. Умножение с 0
106. Деление на 0 с число
107. Умножение и деление (обобщение)
Годишен преговор
108. Числата от 0 до 100
109. Събиране и изваждане на числата от 0 до 100
110. Таблично умножение и деление


Тази забавна математика може да отговори на следните въпроси:
  • Какъв е сборът на числата от 0 до 100?
  • Каква е сумата на 53 + 47?
  • Каква е сумата на 31 + 24?
l2 tt2


Коментари (Блогър)

Сваляне

Назад Горе Следва картинка

 
Етикети: , , , ,
Планета 42 Игри | За Нас | Карта на сайта | Нива | Изтегляне | Новини | Безплатни Игри | Рисунки | Видео Игри