Нива на Знание


п42 астрономия икона п42 биология икона п42 география икона п42 математика икона п42 химия икона п42 компютри икона п42 физика икона п42 чужди езици икона п42 arts п42 археология икона
twitter  

p p

За един теоретичен ден като студент в РУ.
Интерактивна карта.

Това приключение ще ви разведе из Русенски Университет. Ще вземете участие като студент,
който трябва да посети разни уроци свързани с избраната специалност.
Като цяло ще се запознаете с главните сгради и кави уроци се провеждат там, както и часовето по различните предметите от специалност Инженерен Дизайн през 2004 г. Но мотаенето из университета не е само трупане на знание, затова се постарайте да имате достатъчно настроение (fun) и енергия (energy) да издържите на учебния ден. Сумата от трите главни характеристики ще определи крайния резултат.

Русенски Университет картинка

Как се играе Русенски Университет.

Целта на играта е да се завърши един учебен ден в Русенски университет, без Eнергия или Настроението
да паданат под 0. Преместване на различните места става, като се щракне върху стрелките в основната снимка. Под нея се показва текущият урок, който рябва да бъде посетен. Също там се показва
информация за местоположението на урока и теоретичното време за започване. Теоретичнният часовник (ТС) се показва в горния ляв ъгъл. Някои места позволяват увеличаване на Енергията и Настроението,
като бъбрите с колеги и пиете кафе. Преместване между местата изважда Енергия и влизането в клас
изважда Настроение. Уверете се, че имате много Настроение и Енергия. Например, отидете до корпус 18,
където се провежда първият урок и използвайте опцията да си побъбрите с колегите дикато започне урока. Най много свободно време има преди първия час, затова се разходете и съберете много Енергия от опцията за пиене на кафе.
Вижте филмче как се играе в YouTube.

Русенски Университет Екран

Съдържание на приложението:

Включени локации в тази игра са:
Корпус 18, Корпус 8, Корпус 1, Корпус 6/7 и Барчето "Рубин"(вече не съществува).

Картинки, програмен код и снимки от екипа на Планета 42.

l l
п42 психология икона п42 история икона п42 икономика икона п42 готвене икона п42 логика икона п42 дворни игри икона п42 поздравителни картички икона п42 природни пъзели икона p42 пъзел филми икона p42 пъзел игри икона