Нива на Знание
EGS Майсторски Титли.
Титлите са картинки, които се намират след всяка GameMorph игра. След редизайна през 2014 г. в Нива на Знание, титлите не се използват и са на разположение тук. Картинката на титлата ще ви отведе към съответната игра. Някои от тях са нашите първи опити в гейм дизайна и ги държим само
за историческия архив и малко смях.

Електронно игрилище Mайсторски Tитли. Картинки за спечелени игри.

  bones small   Title: Bone Master  
Game to win: Bone Puzzle
Status: Available
 
  sol small   Title: Sol Master 1  
Game to win: Sol Puzzle
 
Status: Available
 
  europe small   Title: Europe Master  
Game to win: Geo Puzzle
 
Status: Available
 
  ru small   Title: RU Master  
Game to win: RUID Quest
 
Status: Hidden
 
  botev small   Title: Botev Conqueror  
Game to win: P. Stream
 
Status: Hidden
 
  ruse small   Title: Rousse Master  
Game to win: Ruse Quest
 
Status: Available
 
  neighbour small   Title: Neigbour Fan  
Game to win: 3th Floor
Game to win: NG Match
Game to win: ID Match
Status: Hidden
  seeker small   Title: Master Seeker  
Game to win: Eli Seek
 
Status: Available
 
  vampire small   Title: Vampire Master  
Game to win: Midnight
 
Status: Hidden
 
  Sataias small   Title: Sataias Lord  
Game to win: Sataias
 
Status: Hidden
 
  isle small   Title: Isle Lord  
Game to win: Isle Figa
 
Status: Hidden
 
  isle 2 small   Title: Isle Lord 2  
Game to win: Isle Batt
 
Status: Hidden
 
  logic small   Title: Logic Master  
Game to win: Battle Sym
 
Status: Hidden
 
  tactic small   Title: Tactic Master  
Game to win: G.A.Tactics
 
Status: Hidden
 
  saf small   Title: SAF Arbiter  
Game to win: SAF Chal.
 
Status: Hidden
 
  fossils small   Title: Fossil Master  
Game to win: Fossils
 
Status: Available
 
  gamb small   Title: Gambler  
Game to win: Fun Rotative
 
Status: Hidden
 
  school small   Title: School Mate  
Game to win: School Day
 
Status: Hidden
 
wsi4ki igri
Избери категория за увеличаване ниво на знание и достигане на титли:
tablica kategorii
math hex
bone master
Ruse master
RU Master
Fossils Master
Botev Conqueror
MAster Seeker
Sol Master
SAF Arbiter
Isle Lord
Neighbour Fan
Vampire Master
Isle Lord 2
Logic Master
Sataias Ruler
Tactic Master
Gambler
School Mate