П42 Игри
Езикови Игри
П42 Игри

Играй Езиковата Игра Онлайн

Назад Езикови Пъзел Игри Езикови Мозайки Игри Езикови Аркадни Игри Езикови Настолни Игри Учебни Игри по Английски Език Учебни Игри по Испански Език Учебни Игри по Немски Език Езикови Учебни Игри за Азбуки Езикови Учебни Игри с Думи Онлайн Езикови тестове Онлайн Езикови Игри за Деца Онлайн Езикови Игри за Студенти Следва

За да играете онлайн натиснете екрана от горе и след това бутон старт.
Или можете да изтеглите играта и да играете офлайн.и и

Структура на езика в забавна онлайн учебна игра.

"Граматическо Дърво Пъзел" е безплатна онлайн игра с нива на знание за някой основни понятия в граматиката и структурата на българския език. Малка забавно-образователна игра мозайка за настолни компютри и лаптопи, която може да се играе и в уеб браузър. Образователното табло по езици включва 18 картинки на граматически правила, с които да се играе. Кумулативна с онлайн Гимназиален Граматически Тест.

Този интерактивен урок може да отговори на следните въпроси:
  • Какво включва езиковата граматика?
  • Кои за частите на езика?
  • Каква е структурата на езика?
Граматическо Дърво Пъзел Картинка

г г


р р

Как се Играе Граматическо Дърво Пъзел.

Влачите и пускате картинките по цветове. Броячът служи ако се използва за оценяване. Ако игричката се ползва за учене, се чете текста в темата на урока, докато учениците поставят всяка една картинка.


Постижения:
Да знаете основни граматични понятия.
При завършване на играта, се постига +1 Ниво на Знание.

Граматическо Дърво Пъзел Екран

а а

p42 p42

Тема на урока: Основи на граматиката.

Тази забавна игра мозайка е елементарна компилация на езиковите и граматични правила. Дефинициите са както следва:

1. Съществително е дума, използвана за идентифициране на предмет, хора, места или неща като кола, къща и хора.

2. Местоимение е дума, която замества съществително, като той, те и какво.

3. Лични местоимения са местоимения, които са свързани главно с конкретно лице, които са аз, ти, той, тя, то, ние, вие и те.

4. Прилагателно е дума, назоваваща атрибут на съществително, като страхотно, оранжево и красиво.

5. Глагол е дума, използвана за описване на действие, състояние или събитие, като бягане, мислене и изкачване.

6. Наречие е дума или фраза, която променя значението на прилагателно, глагол или друго послание, като бавно, щастливо и тих.

7. Предлог е неизменяема, несамостоятелна част на речта, която стои пред граматическо име

8. Морфема. В българското езикознание морфемите се делят на корен, представка, наставка, окончание, съединителна морфема и определителен член.

9. Представката или префикс е елемент от словообразуването, лексикална морфема, която се прикрепя пред корена на думата или пред друга представка.

10. Наставка или суфиксът е част от думата (морфема), която стои след корена.

11. Числа. За да се промени едно съществително в неговата множествена форма обикновено се добавя суфикс към думата, за английския е "s" или "es", на български "и", "а".

12. Членове за определяне дали обектът е познат. Съществуват неопределителен и определителен член, като определителният член бива пълен и кратък.

13. Фраза е група от думи, често носещи специално значение.

14. Правопис. Някои езици, като английския, имат различия в писането и произнасянето на думите.

15. Буква е писмен знак в азбучна система на писане.

16. Дума е най-малкият елемент, който може да бъде изречен с обективно или практическо значение.

17. Изречение е текстова единица, състояща се от една или повече думи, които са граматично свързани.

18. Време е категория, която изразява времето, отнасящо се до момента на говорене. Има 3 основни времена - настояще, минало и бъдеще, които са разделени в много повече според езика.


Noun png
Pronoun png
Adjective png
Verb png
Morpheme png
Articles png
Phrase png
Word png

g g


Коментари (Блогър)

Изтегли

Назад Горе Следва

 
Етикети: , , ,
Планета 42 Игри | За Нас | Карта на сайта | Нива | Изтегляне | Новини | Безплатни Игри | Рисунки | Видео Игри