П42 Игри
Географски Игри
П42 Игри

Играй Географската Игра Онлайн

Назад Географски Игри Пъзели Географски Мозайки Географски настолни игри Географски Флагове Географски Карти Географски столици Интерактивни Карти на Държавите Интерактивни Карти на Региони и Области Интерактивни Карти на полезни изкопаеми Интерактивни Географски Диаграми Биомни Пъзели Геоложки Игри Флора Игри Фауна Игри Онлайн Географски Тестове Забавна География за 6 клас Забавна География за 8 клас Забавна География за 9 клас Следва

За да играете онлайн натиснете екрана от горе и след това бутон старт.
Или можете да изтеглите играта и да играете офлайн.г г

18 полезни въпроси от обща география в забавен онлайн тест за 7 - 10 клас.

"Гимназиален Тест по География" е безплатно онлайн приложение с нива на знание, което може да се използва за оценяване. Този тест включва по един въпрос от поддисциплините и клоновете на географията. Кратък 18 въпросен забавно-образователен тест за настолни компютри и лаптопи, който може да се реши онлайн в уеб браузър и включва вградена система за оценка. Кумулативен с онлайн Географско Дърво Игра.

Гимназиален Тест по География картинка

е е


о о

Как се играе Гимназиален Тест по География.

Прочетете внимателно въпроса и изберете един от три отговора. Има само по един верен отговор.

Постижения:
Добиване на базова компетентност по география.
Трудност: Вискока.
При оценка над Добър, играчът получава +1 Ниво на Знание.

Гимназиален Тест по География екран

и и

г г

Тема на урока: Науката География изпитен урок.

Следват всички въпроси от теста, заедно с възможните отговори. За да получите оценка и ново ниво на знание, преминете теста.

1. Физическа география - Колко континента има?
- 9.

- 4.

- 7.

2. Биогеография - Кой континент е роден на пингвините?
- Азия.

- Антарктида.

- Европа.

3. Геодезия - Кое устройство се използва в геодезията?
- Микроскоп.

- Карбуратор.

- Джироскоп.

4. Хидрология - Каквo е водното покритие на земната повърхност?
- 71%.

- 94%.

- 68%.

5. Метеорологията се фокусира върху прогнозирането на:
- Земетресения.

- Вулканични изригвания.

- Наводнения.

6. Педология - Кое не е вид почва.
- Глинеста почва.

- Пясъчна почва.

- Зелена почва.

7. Геоморфология - Кое не е геоморфно значим процес?
- Дифузионни процеси.

- Еолийски процеси.

- Тектонични процеси.

8. Човешка география - Коe е най-голямо по размер.
- Село.

- Град.

- Метрополис.

9. Културна география - Коя страна има най-малък брой хора?
- Перу

- Еквадор

- Боливия

10. Икономическа география - Коя страна има най-голям БВП.
- Китай

- България

- Съединени щати

11. Историческа география - Къде се появява първият човек?
- Азия

- Америка

- Африка

12. Демография - Коя страна има най-много население?
- Индия.

- Китай.

- Съединени щати.

13. Геополитика - Коя е най-добрата форма на управление?
- Комунизмът.

- Демокрация.

- Монархия.

14. Туристическа география - Кое не е туристическа атракция?
- Статуя на свободата.

- ЦЕРН.

- Айфеловата кула.

15. Регионална география - кои са монголските уникални воини?
- Конни стрелци.

- Арбалетчици.

- Сипахи.

16. Геоматика - което не е GPS координати?
- N40 ° 44.9064 ', WO 73 ° 59.0735'.

- 40.748440, -73.984559.

- 456 NN219, 795 SS008.

17. Геология - Ерата, която покрива най-дългия период от време е?
- Палеозойска

- Докамбрийска

- Мезозоик

18. Картография - Кой е последният супер континент?
- Антарктика.

- Австралия.

- Пангея.

п42 п42


Коментари (Блогър)

Сваляне

Назад Горе Следва картинка

 
Етикети: , , , ,
Планета 42 Игри | За Нас | Карта на сайта | Нива | Изтегляне | Новини | Безплатни Игри | Рисунки | Видео Игри