П42 Игри
Географски Игри
П42 Игри

Играй Географската Игра Онлайн

Назад Географски Игри Пъзели Географски Мозайки Географски настолни игри Географски Флагове Географски Карти Географски столици Интерактивни Карти на Държавите Интерактивни Карти на Региони и Области Интерактивни Карти на полезни изкопаеми Интерактивни Географски Диаграми Биомни Пъзели Геоложки Игри Флора Игри Фауна Игри Онлайн Географски Тестове Забавна География за 6 клас Забавна География за 8 клас Забавна География за 9 клас Следва

За да играете онлайн натиснете екрана от горе и след това бутон старт.
Или можете да изтеглите играта и да играете офлайн.г г

18 главни теми на географията в забавна онлайн образователна игра.

"Тематично Дърво на Географията" е безплатна онлайн игра с нива на знание, за предметите изучавани от науката география, главни географски теми и понятия. Влачете и пуснете картинките в тематичното дърво на знанието на правилните места. Малка забавно-образователна игра мозайка за настолни компютри и лаптопи, която може да се играе и в уеб браузър. Образователното Табло включва 18 картинки, с които да се играе. Играта е част от Интерактивните Световни Карти - образователни инструменти. Кумулативна с онлайн Общ тест по География.

Тази забавна учебна игра може да отговори на някои от следните въпроси:
  • Какво включва географията?
  • Какво изучава географията?
  • Кои са основните географски дисциплини?
  • Какво е Геология?
  • Геополитиката част от географията ли е?
Тематично Дърво на Географията картинка

е е


о о

Как се играе Тематично Дърво на Географията.

Има 18 картинки на географски понятия, които се намират в горната част на екрана. Влачете ги до тяхното положение в дървото на знанието по цвят и ги пуснете. Ако не уцелите мястото, картинката се връща обратно, докато не бъде сложена правилно. При завършване на играта се постига ново ниво на знание.

Постижения:
Да знаете 5 клона на географията по име.
При победа, играчът получава +1 Ниво на Знание.
Може да се тегли. Преведено на Български.

Тематично Дърво на Географията екран

и и

г г

Съдържание на приложението:

1. Физическа география - Физическата география (или физиография) се фокусира върху географията като наука за Земята.
2. Биогеография - Проучването на разпространението на видовете и екосистемите в географското пространство във времето.
3. Геодезия - занимава се с измерването и представянето на Земята в "пространство".
4. Хидрология - научно изследване на движението, разпределението и качеството на водата на Земята и другите планети.
5. Метеорология - интердисциплинарно научно изследване на атмосферата и времето.
6. Почвознание - Проучването на почвите в естествената им среда.
7. Геоморфология - изследване на топографски характеристики на повърхността на Земята.

8. Социална География - Клон на география, който се фокусира върху изследването на модели и процеси, които оформят човешкото общество.
9. Културна география - Първите следи от изследването на различни народи и култури на Земята.
10. Икономическа география - Проучването на мястото, разпределението и организацията на икономическите дейности в целия свят.
11. Историческа география - Клонът на географията, която изучава начините, по които географски явления са се променили с течение на времето.
12. Демография - Статистическото изследване на населението, особено на хора.
13. Геополитика - Проучването на ефектите на географията на международната политика и международните отношения.
14. Туризъм - Проучването на пътуванията и туризма, като индустрия и като социална и културна дейност.

15. Регионална география се занимава с описанието на уникалните характеристики на даден регион или страна.

16. Геоматика - геоматиката се занимава с прилагането на компютри в географията, като системите за глобално позициониране (GPS).
17. Геология - Наука за земята, включваща изучаването на твърдата почва и тектоничните плочи.

18. Картография - изучава изгледа на повърхността на Земята с абстрактни символи (правене на карти).

Био-
география
Почво-
знание
Геоморфо-
логия
Гео-
политика
Туризъм
Истори-
ческа
Геология
Карто-
графия
Биогеография png
Почвознание  png
Геоморфология png
Геополитика png
Туризъм png
Историческа png
Геология png
Картография png

п42 п42


Коментари (Блогър)

Сваляне

Назад Горе Следва картинка

 
Етикети: , , , ,
Планета 42 Игри | За Нас | Карта на сайта | Нива | Изтегляне | Новини | Безплатни Игри | Рисунки | Видео Игри