П42 Игри
Биологически Игри
П42 Игри

Играй Дърво на Биологията Онлайн

Назад Биологически Учебни Пъзели Биологически Аркадни Игри Биологически Учебни Викторини Класни Игри по Биология Биологически Игри за Цикъла на Живота Анатомически Учебни Игри Зоологически Учебни Игри Ботанически Учебни Игри Биологически Тестове Биологически Онлайн Игри за Деца Биологически Онлайн Игри за Студенти Следва

За да играете онлайн натиснете екрана от горе и след това бутон старт.
Или можете да изтеглите играта и да играете офлайн.п42 п42

18 клонове на биологията в забавна онлайн образователна игра.

"Тематично Дърво на Биологията" е безплатна онлай игра с нива на знание, за предмета изучавани от науката биология, биологически под дисциплини, направления и понятия. Влачете и пуснете картинките в тематичното дърво на знанието. Малка забавно-образователна игра мозайка за настолни компютри и лаптопи, която може да се играе и в уеб браузър. Образователното Табло включва 18 картинки на главни раздели от биологията, с които да се играе. Играта е част от Интерактивната Биологична Лаборатория - образователни инструменти. Кумулативна с онлайн Гимназиален Тест по Биология.

Този интерактивен урок, може да отговори на някои от следните въпроси:
  • Кои са поддисциплините на биологията ?
  • Какви са клоновете на биологията?
  • Какво включва биологията?
  • Какво изучава науката биология?
  • Анатомията част от биологията ли е?
  • Ботаниката част от биологията ли е?
Тематично Дърво на Биологията картинка

п42 п42


п42 п42

Как се играе Тематично Дърво на БиологиятаВлачите и пускате картинките в празните кръгчета на дървото на знанието по цветове.

Постижения:
Да знаете 10 направления от науката Биология.
Завършването на играта носи +1 Ниво на Знание на сайта planeta42.com.
Приложението е безплатно и не се изисква регистрация за да се играе. Преведено на Български.

Тематично Дърво на Биологията екран

Тема на урока: Науката Биология.

1. Анатомия - клон на биологията, който се занимава с изследването на структурата на организмите и техните части.

2. Физиология - наука, която изучава нормалното протичане на жизнените процеси у човека, животните и растенията.

3. Невробиология - наука, която изучава нервната система.

4. Ендокринология - клон на биологията и медицината, занимаващ се с ендокринната система и хормоните.

5. Генетика -клон на биологията, който изучава гените, генетични вариации, и наследствеността в живите организми.

6. Биохимия - изследване на химически процеси в и свързани с живите организми.

7. Биофизика - интердисциплинарна наука, в която се прилагат подходите и методите на физиката, за да се изучават биологичните системи.

8. Медицина - науката и практиката на диагностика, лечение и профилактика на болестите.

9. Имунология - клон на биологията, който обхваща изучаването на защитни механизми във всички организми.

10. Клетъчна биология - изучава различните структурите и функциите на клетката и се фокусира върху клетката като основна единица на живота.

11. Микробиология - Изследване на микроско-пични организми, като едноклетъчни, многокле-тъчни, или безклетъчни.

12. Ботаника - също наречена фитология, е наука за живота на растенията.

13. Зоология - клон на биологията, който изучава животинското царство, и как то си взаимодействат с екосистемите.

14. Микология - клон на биологията, който изучава гъбите, включително генетичните им и биохимични свойства.

15. Палеонтология - научно изследване на живота, който е съществувала преди началото на холоцена.

16. Морска биология - научно изследване на организмите в океана или други морски водни басейни.

17. Еволюционната биология - изследването на произхода и промяната на видове с течение на времето

18. Екология - научен анализ и проучване на взаимодействията между организмите и тяхната среда.Включените в тази игра картинки от предметите на биологията:

Анатомия
Анатомия png
Ендокринология
Ендокринология png
Генетика
Генетика png
Биохимия
Биохимия png
Зоология
Зоология png
Клетка
Клетка png
Морска Морска биология png
Еволюция
Еволюция png

п42 п42


Коментари (Блогър)

Сваляне

Назад Горе Следваща Биологическса Игра
п42 интерактивна астрономия п42 интерактивна биология п42 интерактивна география п42 интерактивна математика п42 интерактивна химия п42 интерактивни компютри п42 интерактивна физика п42 интерактивни чужди езици п42 интерактивни изкуства п42 интерактивна археология п42 интерактивна психология п42 интерактивна история п42 интерактивна икона п42 интерактивно готвене п42 интерактивна логика п42 интерактивни поздравителни картички п42 интерактивна природна p42 пъзел филми икона p42 пъзел игри икона п42 спортни игри

 
Етикети: , , , , ,
Планета 42 Игри | За Нас | Карта на сайта | Нива | Изтегляне | Новини | Безплатни Игри | Рисунки | Видео Игри