Астрономически Игри
Физични Игри
Исторически Игри


п42 астрономия икона п42 биология икона п42 география икона п42 математика икона п42 химия икона п42 компютри икона п42 физика икона п42 чужди езици икона п42 arts п42 археология икона
и и
Единици за Мощност Игра Еденици за Маса Игра Еденици за Дължина Игра Мерни Единици за Информация Пъзел Геохронологични Единици Пъзел
Мощност
Сортирайте мощностите по еквиваленти.
Единици Маса
Подредете единиците за тегло по еквивалент.
Дължина
Сортирайте единиците за дължина.
Информация
Цветен пъзел с основните единици за информация.
Геологични Единици
Колко години е един еон, ера, период.
г г
m m
Единици за Измерване на Време        
Измерване Време
Единици за измерване на време в игра.
       
e e

Назад Игри Пъзели по физика Игри Мозайки по Физика Игри със Структури и Части Онлайн Игри за Мерни Единици Физични Игри с Коли Физични Игри за Сравняване Онлайн Учебни Класни Игри Физични Игри със Стрелба Игри за Електричество Тестове по Физика Игри по физика за 6ти клас Игри по физика за 9 клас Следва

о о

Мерни Единици - Интерактивна Физична Работилница.

Физичните игри за мерни единици са малки флаш приложения до 1 МВ, които включват пъзели, ребуси и мозайки за интерактивно изучаване и запознаване с различни метрични системи, еквиваленти, имена и символи на физични явления. Тук ще откриете интересни начини за изследване на единиците за дължина, за мощтност, за скорост, за маса и други. Игрите за мерни единици също включват система за оценяване, което ги прави подходящи за упражнения в час и в клас. Забавни упражнения по физика, подходящи за онлайн курсове, уроци, училище и домашно образование. Забавни образователни физични игри. Учебни игри по физика. Учебни онлайн игри. Безплатни онлайн игри за запознаване с мерните единици и еквиваленти на различни физични явления.

Всички игри за мерни единици (6):

н н


g g

Еденици за Дължина Игра
Следваща Категория
a a


л л
а а

Топ
Физични Мерни Единици


п42 психология икона п42 история икона п42 икономика икона п42 готвене икона п42 логика икона п42 дворни игри икона п42 поздравителни картички икона п42 природни пъзели икона p42 пъзел филми икона p42 пъзел игри икона
 
Планета 42 Игрален Свят | За Нас | Карта на сайта | Нива | Изтегляне| Новини | Блог | Рисунки | Графики | Google+