Природни Пъзели
main body
Пъзел Скални Гъби        
Скални Гъби
Малък пъзел на клустер от малки скални гъби.
games panel
priroda igri
         
igri panel

Градински Цветя Диви Цветя Дървета Пейзажи Растения Гъби Билки Плодове Гущери Членестоноги Котки Животни

следваща категория

interacrive greeting

Чудесна Колекция Пъзели с Гъби

Пъзелите с гъби са мозайки с въртящи се квадратчета, които оформят красива картинка на чудни, странни, диви и градински гъби. Като всички природни пъзели, те са малки флаш приложения, до 1 MB големина, които могат да се играят свободно в интернет. Или да се изтеглят и да се събират. Още една цветна колекция безплатни онлайн игри. И тъй като и с тези забавни игри могат да се добият нови знание, при подреждане на вески един пъзел, играча получава +1 Ниво на Знание.

nature holiday

всички игри
колекция категории

Топ
природни пъзели