П42 Игри
Езикови Игри
П42 Игри


п42 астрономия икона п42 биология икона п42 география икона п42 математика икона п42 химия икона п42 компютри икона п42 физика икона п42 чужди езици икона п42 arts п42 археология икона


Назад Езикови Пъзел Игри Езикови Мозайки Игри Езикови Аркадни Игри Езикови Настолни Игри Учебни Игри по Английски Език Учебни Игри по Испански Език Учебни Игри по Немски Език Езикови Учебни Игри за Азбуки Езикови Учебни Игри с Думи Онлайн Езикови тестове Онлайн Езикови Игри за Деца Онлайн Езикови Игри за Студенти Следва

twitter  

и и

Структура на езика
в забавна онлайн учебна игра.

"Граматическо Дърво Пъзел" е безплатна онлайн игра с нива на знание за някой основни понятия в граматиката и структурата на българския език. Малка забавно-образователна игра мозайка за настолни компютри и лаптопи, която може да се играе и в уеб браузър. Образователното табло по езици включва 18 картинки на граматически правила, с които да се играе.
Кумулативна с онлайн Граматически Тест.

Този учебен клас може да отговори на следните въпроси:
  • Какво включва езиковата граматика?
  • Кои за частите на езика?
  • Каква е структурата на езика?
Граматическо Дърво Пъзел Картинка

г г


р р

Как се Играе Граматическо Дърво Пъзел.

Влачите и пускате картинките по цветове. Броячът служи ако се използва за оценяване. Ако игричката се ползва за учене, се чете текста в темата на урока, докато учениците поставят всяка една картинка.Постижения:
Да знаете основни граматични понятия.
При завършване на играта, се постига +1 Ниво на Знание.
Геймплей филмчета в YouTube.

Граматическо Дърво Пъзел Екран

а а

p42 p42

Тема на урока: Основи на граматиката.

Тази забавна игра мозайка е елементарна компилация на езиковите и граматични правила. Дефинициите са както следва:

1. Съществително е дума, използвана за идентифициране на предмет, хора, места или неща като кола, къща и хора.

2. Местоимение е дума, която замества съществително, като той, те и какво.

3. Лични местоимения са местоимения, които са свързани главно с конкретно лице, които са аз, ти, той, тя, то, ние, вие и те.

4. Прилагателно е дума, назоваваща атрибут на съществително, като страхотно, оранжево и красиво.

5. Глагол е дума, използвана за описване на действие, състояние или събитие, като бягане, мислене и изкачване.

6. Наречие е дума или фраза, която променя значението на прилагателно, глагол или друго послание, като бавно, щастливо и тих.

7. Предлог е неизменяема, несамостоятелна част на речта, която стои пред граматическо име

8. Морфема. В българското езикознание морфемите се делят на корен, представка, наставка, окончание, съединителна морфема и определителен член.

9. Представката или префикс е елемент от словообразуването, лексикална морфема, която се прикрепя пред корена на думата или пред друга представка.

10. Наставка или суфиксът е част от думата (морфема), която стои след корена.

11. Числа. За да се промени едно съществително в неговата множествена форма обикновено се добавя суфикс към думата, за английския е "s" или "es", на български "и", "а".

12. Членове за определяне дали обектът е познат. Съществуват неопределителен и определителен член, като определителният член бива пълен и кратък.

13. Фраза е група от думи, често носещи специално значение.

14. Правопис. Някои езици, като английския, имат различия в писането и произнасянето на думите.

15. Буква е писмен знак в азбучна система на писане.

16. Дума е най-малкият елемент, който може да бъде изречен с обективно или практическо значение.

17. Изречение е текстова единица, състояща се от една или повече думи, които са граматично свързани.

18. Време е категория, която изразява времето, отнасящо се до момента на говорене. Има 3 основни времена - настояще, минало и бъдеще, които са разделени в много повече според езика.


Noun png
Pronoun png
Adjective png
Verb png
Morpheme png
Articles png
Phrase png
Word png

g g


Коментари (Блогър)

Изтегли

Назад Горе Следва


п42 психология икона п42 история икона п42 икономика икона п42 готвене икона п42 логика икона п42 дворни игри икона п42 поздравителни картички икона п42 природни пъзели икона p42 пъзел филми икона p42 пъзел игри икона
 
Етикети: , , , ,
Планета 42 Игри | За Нас | Карта на сайта | Нива | Изтегляне | Новини | Безплатни Игри | Рисунки | Видео Игри