П42 Игри
Игри по Информационни Технологии
П42 Игри


п42 астрономия икона п42 биология икона п42 география икона п42 математика икона п42 химия икона п42 компютри икона п42 физика икона п42 чужди езици икона п42 arts п42 археология икона


Назад Мозайки Тестове с Картинки Компютърни сНауки Игри Компютърни Технологии с Игри Забавни Софтуерни Игри Забавни Хадуерни Игри Класни Игри ИТ Игри с Карти Аркади Срочни Тестове Пъзели Информатика 6 Клас игри и тестове 7 Клас игри и тестове 8 Клас игри и тестове 9 Клас игри и тестове 10 Клас игри и тестове Следва картинка

twitter  

и и

Онлайн тест върху учебната програма по ИТ за 7 клас.

"ИТ Тест за 7 клас" е безплатен онлайн тест с нива на знание за завършване на курса на обучение по Информационни Технологии в 7 клас. Онлайн теста включва 18 въпроса и вградена система за оценка от темите компютърна система, специални знаци, електронни таблици, редове и колони, сортиране, видео файлове, аудио файлове, презентации и др. Теста е част от Интерактивните Компютърни Пособия - образователни инструменти. Тестовете създадени на Планета 42 не са трудни, а целта е да се затвърдят знания. Тестовете се правят докато ученикът не изкара оценка над 5. Въпросите на теста са към темите от годишното тематично разпределение по Информационни Технологии за 7 клас.


Този ИТ онлайн тест включва следните въпроси и отговори:
 • 1. Тактовата честота е свойство на:
  - Паметта
  + Процесора
  - Монитора

 • 2. Честота на опресняване е свойство на:
  - Паметта
  - Процесора
  + Монитора

 • 3. Какво е основното предназначение на компютърния вирус?
  - Да извлече лични данни на потребителя.
  + Да повреди операционната система на потребителя.
  - Да повреди файловата система на потребителя.

 • 4. Какво е основното предназначение на компютърния червей?
  + Да извлече лични данни на потребителя.
  - Да повреди компютърната система на потребителя.
  - Да повреди файловата система на потребителя.

 • 5. Кой от знаците се нарича "кльомба":
  - #
  - $
  + @

 • 6. При създаване на таблица можем да изберем:
  - Таблицата да се сабира на една страница.
  - Съдържанието на таблицата да бъде разпределено.
  + Брой редове и колони на таблицата.

 • 7. Как се извършва изтриването на ред от таблица?
  + Маркираме реда и натискаме клавиш "Backspace"
  - Маркираме реда и натискаме клавиш "Delette"
  - Маркираме реда и натискаме клавиш "Insert"

 • 8. Какво е "абсолютен адрес"
  - Връзката в текущата папка
  - Адрес който води към едно и също място
  + Пълният път на адреса

 • 9. Вмъкната графична форма в таблица се появява в:
  + клетката в която мига курсора
  - първата клетка от таблицата
  - клетката която окажем при вмъкване

 • 10. Коректното сортиране на данни е възможно само при:
  - Еднакви шрифтове на данните
  + Правилно конструирана таблица
  - Таблица на един лист

 • 11. Каква е клавишната комбинация за търсене и замяна на данни в таблица?
  - "Ctrl+Z"
  - "Ctrl+V"
  + "Ctrl+H"

 • 12. Коя от следните диаграми е неосъществима?
  - Кръгова диаграма
  - Линейна диаграма
  + Стапаловидна диаграма

 • 13. При отпечатване на таблица, която е по широка от листа не можем да:
  - Завъртим листа на ширина
  - Свием колоните на таблицата
  + Изтрием част от таблицата

 • 14. За създаване на качествен видеоклип са ни необходими:
  + Камера, микрофон и софтуерна програма
  - Микрофон и софтуерна програма
  - Компютър с камера

 • 15. Кои от следните разширения са на видео файлове?
  - .jpg . gif . png
  + .mov .avi .mpg
  - .wav .mp3 .wma

 • 16. Кои от следните разширения са на аудио файлове?
  - .jpg . gif . png
  - .mov .avi .mpg
  + .wav .mp3 .wma

 • 17. Кое не е свойство на вмъкнат звуков файл в презентация?
  + Автоматично изпълнение на звука
  - Изпълнение на звука за цялата презентация
  - Изпълнение на звука при влизане в слайд

 • 18. Какъв е най-добрият начин за защита на лични данни в социалните мрежи?
  + Да не публикуваме лични данни
  - Да имаме добра антивирусна програма
  - Да заявим, че данните са защитени

 • За да използвате чист текст на теста без отговорите натиснете "Ctrl+H" и заменете всички "+" с "-".
Интерактивен ИТ Тест за 7 клас

г г


р р

Как се решава ИТ Тест за 7 клас.

Прочетете внимателно въпроса и изберете един от три отговора в долната част на екрана. Избраният отговор е рамкиран. Оценката започва да брои от дъното, така че не се паникьосвайте, когато видите слаба оценка. Правете теста отново и отново, докато не получите 5 или 6 оценка за ново ниво на знания.

Постижения:
Постигане базово ниво по ИТ 7 клас и +1 Ниво на Знание
Трудност: Средна.

ИТ Тест за 7 клас екран

а а

й й

Тема на Урока: Учебна програма по ИТ за 7 клас.

Въпреки че повечето страни имат различни учебни програми, според образователната си система, някои от темите се научават естествено до 7 клас навсякъде. Ето как изглежда част от една типична учебна програма по информационни технологии за 7 клас в България през 2020:

Тема 1. Основни технически параметри на компютърна система. - Процесор, Тактова честота, Памет.
Тема 2. Средства и методи за защита на информацията. - антивирусна програма, компютърен вирус.
Тема 3. Специални знаци и символи. - Символ, Специален знак.
Тема 4. Създаване на таблица. - колони, редове, форматиране.
Тема 5. Редактиране на таблица. - Вмъква и изтрива редове и колони в таблица, Разделяне и Обединяване на клетки.
Тема 6. Вмъкване на нетекстови обекти. - графични форми, художествен надпис.
Тема 7. Операции с клетки и области в електронна таблица. Относителен адрес, Абсолютен адрес.
Тема 8. Сортиране на данни в таблица. - Възходящо и низходящо сортиране.
Тема 9. Търсене на данни в таблица. - Замяна на данни.
Тема 10. Създаване и оформяне на диаграма. - Кръгова диаграма, Линейна диаграма.
Тема 11. Отпечатване на таблица. - Преглед на печат, Избор на принтер.
Тема 12. Създаване на видеоклип. - графична и звукова информация, кадър.
Тема 13. Видове видео файлове. - .mov .avi .mpg
Тема 14. Създаване на компютърна презентация с вграждане нa видеообекти. - вмъкване, свойства на вмъкнати обекти.
Тема 15. Разработване на проект. - Проект, Екип, Ресурсни, материали, План, Дейности, Времеви, график, Задачи.
Тема 16. Използване на източници на информация. - препратки, цитати.
Тема 17. Социални мрежи. - защита на лични данни, неприкосновеност.
Тема 18. Обобщение. - въпрос с повишена трудност.

п42 п42


Коментари (Бsлогър)

Изтегли

Назад Горе Следва


п42 психология икона п42 история икона п42 икономика икона п42 готвене икона п42 логика икона п42 дворни игри икона п42 поздравителни картички икона п42 природни пъзели икона p42 пъзел филми икона p42 пъзел игри икона
 
Етикети: , ИТ 7 Клас , , , ,
Планета 42 Игри | За Нас | Карта на сайта | Нива | Изтегляне | Новини | Безплатни Игри | Рисунки | Видео Игри