Математически Игри
Игри по Информационни Технологии
Физични Игри


п42 астрономия икона п42 биология икона п42 география икона п42 математика икона п42 химия икона п42 компютри икона п42 физика икона п42 чужди езици икона п42 arts п42 археология икона
g g
Разпознаване на Хардуер Свързване на Хардуер Бази Данни Пъзел ИТ Отделът Игра Софтуерни Програми
Хардуер
Трудната част е анатомията на компютъра.
Свързване
Основи на свързване на хардуера в дъното.
Бази Данни
Поставете елементите в таблица.
ИТ Отделът
Изберете играч и поравяйте компютрите.
Майстор
Софтуер

За какво служат програмите.
a a
m m
Компютърна Навигация Бързи Клавиши Тест Компютърни Части Пъзел Дърво на Видовете Файлове Тест Върху Видове Файлове
Навигация
Ориентация в компютърна среда. 20 понятия.
Хоткейс Тест
Онлайн тест за употребата на бързи клавиши.
Компютър Пъзел
Какво включват компютрите. 18 забавни понятия.
Видове Файлове
Какво означава файловото разширение?
Видове Файлове
Онлайн тест за файловите разширения.
e e

Назад Мозайки Тестове с Картинки Компютърни сНауки Игри Компютърни Технологии с Игри Забавни Софтуерни Игри Забавни Хадуерни Игри Класни Игри Игри с Карти Аркади Срочни Тестове Пъзели Информатика 6 Клас игри и тестове 7 Клас игри и тестове 8 Клас игри и тестове 9 Клас игри и тестове 10 Клас игри и тестове Следва

о о

Интерактивни Компютърни Пособия - ИТ Десети Клас.

ИТ Десети Клас включва всички малки забавни приложения - игри, мозайки, пъзели и тестове от Интерактивните Компютърни Пособия, които съдържат интересно или полезно знание изучавано в учебните часове по Информационни Технологии за 10ти клас. Малки забавни образователни приложения за компютри, интернет, периферни устройства, компютърна система, хардуер и софтуер. Занимателни пособия за уроците по ИТ.

Всички ИТ Игри за 10 клас (22):

н н


g g

Компютърни Части Пъзел
Следваща Категория
a a


л л
а а

Топ
Информационни Технологии за Големи  Екран


п42 психология икона п42 история икона п42 икономика икона п42 готвене икона п42 логика икона п42 дворни игри икона п42 поздравителни картички икона п42 природни пъзели икона p42 пъзел филми икона p42 пъзел игри икона
 
Планета 42 Игрален Свят | За Нас | Карта на сайта | Нива | Изтегляне| Новини | Блог | Рисунки | Графики | Google+